От 17 до 28 май 2021 г. се провежда прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарски-я сектор за периода 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023), съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Новият прием през 2021 г. по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ е в рамките на бюджета по НППЛВС 2019 – 2023, а възможността се предоставя съгласно условията на обнародваната Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., чието обществено обсъжда приключи на 13 април 2021 г.

Обнародвани са промените в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023. Вижте пълния текст с последните промени.

Определеният бюджет е в размер на 2 млн. лв. По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула.

Документи на ИАЛВ:

В сайта на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) можете да откриете:

Документи на ДФЗ:

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документите за кандидатстване.

Документи по мерките се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, ул. Гусла 3, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час на един от следните телефони: 02/8187 504; 02/8187 505; 02/8187 512; 02/8187 513; 02/8187 514; 02/8187 517; 02/8187 532; 02/8187 604 и 02/8187 624. С цел избягване на големи струпвания от хора, ДФЗ се обръща към кандидатите да спазват стриктно предварително записаните часове, както и да носят лични предпазни средства.

Източник: ДФЗ; ИАЛВ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

17 май- 15 юни: Прием по мярка „Застраховане на реколтата“ от НППЛВ 2019-2023

17 май- 4 юни втори прием по подмярка 21.1 на ПРСР за фермери, които не са участвали в първия прием или са участвали, но не са получили подкрепа

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!