Европейската комисия (ЕК) публикува Доклада за перспективата за селскостопанските пазари, доходите и околната среда на ЕС до 2030 г.

Представянето на Доклада е акцент в конференцията на ЕК EU Agricultural Outlook, която се провежда всеки декември от 2014 г., но тази година за първи път форматът е видеоконференция- 16-17 декември 2020 г. Фокусът на тазгодишното издание е върху извлечените от пандимичната криза уроци, уязвимости и възможностите на селскостопанския сектор на ЕС за възстанивяване, с акцент върху „зеленото“ възстановяване на сектора.

Докладът ЕК е съвместно усилие между Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) и Съвместния изследователски център (JRC), като DG AGRI отговаря за съдържанието. „Въпреки че се полагат всички усилия за осигуряване на стабилна перспектива за селскостопанските пазари, доходите и околната среда, силните несигурности остават“, поясняват авторите, подчертавайки значимостта, която се отдава на последиците от пандемията COVID-19 в анализа на несигурността.

Авторите посочват, че подготовката на това издание е била повлияна по-специално от кризата с COVID-19, поради което са направени няколко предположения за пътя към икономическо възстановяване в световен мащаб и в ЕС, и са изготвени някои сценарии, които илюстрират алтернативни пътища за възстановяване- предположения за „бавно възстановяване“ и „зелени сценарии за възстановяване“.

Като цяло Докладът показва, че „въздействието на кризата върху хранителните пазари остава ограничено благодарение на устойчивостта на хранителната верига“. Според авторите, появяващият се модел като увеличаване на продажбите на храни в електронната търговия и по-голямото търсене на местно произведени храни и къси вериги на доставки, „изглежда е засилване на някои съществуващи тенденции, а не цялостна реконструкция на хранителната система“.

Според Доклада хранителната стойност, произходът на храната и здравословните съображения са на първо място сред двигателите на потребителския избор, заедно с околната среда и изменението на климата. В този контекст аспектите на устойчивост на земеделието и производството на храни в ЕС бяха засилени в политическите дискусии относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) и постигането на целите на Европейския зелен пакт. Авторите отбелязват, че поради продължаващите тристранни преговори между Парламента, Съвета и Комисията по законодателните предложения за ОСП след 2020 г., в Доклада не са разгледани конкретни цели (и политически настройки). Независимо от това, някои пазарни предположения са направени, за да отразят текущите инициативи и промотираните стратегии в няколко сектора.

Докладът на ЕК съдържа всички съответни пазарни данни, придружени от обяснение на предположенията и описание на макроикономическата среда. Описаните прогнози и сценарии се представят и обсъждат на традиционната годишната конференция на EU Agricultural Outlooк 2020, стартирала днес под мотото  „NEXT GENERATION EU AGRICULTURE- from the Covid- 19 crisis to green recovery“. Онлайн събитието бе открита днес от Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК и Януш Войчеховски, европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони. 

Припомняйки обстановката в началото на пандемията през месец март в ЕС, страховете от хранителна криза, снимките в социалните мрежи на празните рафтове в супермаркетите, опасенията за прекъсване на веригите на доставки на храни заради пандемията, Урсула фон дер Лайен заяви Днес знаем, че тeзи страхове бяха неоснователни, рафтове бяха бързо заредени благодарение на нашите фермери и много други участници от агрохранителната верига. Сериозен недостиг на храни няма никъде в Европа.“ Тя отправи към фермерите „сърдечно благодаря“ и акцентира на значимостта, ролята и пътя, по който земеделските стопани и селските райони могат да допринесат за постигането на амбициозните цели, заложени в Европейския зелен пакт.

Първият конферентен ден е посветен на темата „Next generation EU agriculture“, а в рамките на втория ден ще бъдат представени пазарните перспективи до 2030 г. на селскостопанския сектпр на ЕС.

Доклaдът „EU AGRICULTURAL OUTLOOK for markets, income and environment 2020 – 2030“ можете да откриете ТУК.

Източник: https://ec.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!