Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период „Подкрепа на ОСП след 2020 г. за развитие на селските райони“.

Срещата е определена за 31 юли 2019 г. от 10:30 до 16:30 ч. и ще се проведе в зала Сердика, хотел Централ, гр. София*.

Проект на програма можете да видите в прикачения към публикацията файл.

Основни цели на срещата са:

  • да се мобилизират и ангажират заинтересованите от политиката за развитието на селските райони страни при подготовката за новия програмен период;
  • да се създадат условия за набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи политиката за развитието на селските райони;
  • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация, както и запоставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената тема;
  • да се постигне широка представителност на заинтересовани страни при набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи политиката за развитието на селските райони;
  • да се осигури подкрепа на УО за следващия програмен период;
  • да се популяризира дейността на НСМ, ролята на ЗУ на НСМ, привличане на нови членове;
  • да се наберат идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество в рамките на НСМ.

ЗУ на НСМ кани представители на заинтересованите страни от политиката развитие на селските райони да вземат участие в предстоящата работна среща.

Тъй като местата за срещата са ограничени и с оглед своевременното организиране на логистиката на срещата, приканваме тези от Вас, които желаят да участват- да уведомят ЗУ на НСМ до 29.07.2019 г. (понеделник).

Контакт за потвърждаване на участие и детайли относно събитието: e-mail: office@ruralnet.bg; Рая Лечева; тел. 0887 513 431.

ПРОЕКТ_ПРОГРАМА_31 юли 2019_набиране на идеи за ОСП след 2020

*Адрес на хотел Централ: бул. „Христо Ботев“ 52, гр. София

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!