Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) организира провеждането на работна среща за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

Срещата е определена за 07 юли 2021  г. от 10:30 до 16:30 ч. и ще се проведе в х-л „Метрополитън“, гр. София, при дневен ден съгласно Програмата, която можете да изтеглите 👉*ТУК!

 

Поканват се за участие представители на заинтересованите страни по темата, потенциални участници в AKIS.

Очакваме представители на:

 • организации на земеделски производители;
 • организации на преработватели;
 • представители на научната и академичната общност;
 • НССЗ и др. съветнически/консултантски организации;
 • представители на други тематични и изследователски мрежи, работещи по темата;
 • организации на МИГ и МИГ, изпълняващи проекти за сътрудничество;
 • представители на синдикални организации в земеделието;
 • ръководители на земеделски училища;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;
 • експерти от специализираната администрация на МЗХГ и ДФЗ-РА, ангажирани с обучения на бенефициенти по ОСП;
 • експерти и заинтерсовани страни, учатвали в програмирането на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и др.

Основни цели на предстоящата работна срещата са:

 • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS;
 • да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на добри европейски практики и националния опит;
 • да се установи какви партньорства, комуникационни връзки и нови механизми биха способствали за структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS;
 • да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и своевременното и адресиране към УО с предложения;
 • да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на Националната селска мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ).

Необходима е предварителна регистрация

Поради въведените противоепидемични мерки на терияторията на цялата страна, екипът на ЗУ на НСМ организира срещата в съответствие с изискванията на здравните власти. В тази връзка е необходимо Ваше предварително потвърждение за участие, най-късно до 06.07.2021 г. За потвърждение на участие можете:

 • да изпратите мейл до office@ruralnet.bg с потвърждение, име, организация/фирма на участващите или
 • да се свържете с нас на тел. 0892 29 25 97.

Броят на участниците в работната среща е лимитиран. Очакваме Ви!

*Програмата е финализирана на 02.07.2021 г. и публикацията е актуализира на 03.07.2021 г. 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!