Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) организира провеждането на работна среща за „Набиране на идеи и обратна връзка относно прилагането на процедурите за избор на изпълнител по ПРСР 2014-2020, предложения за справяне с предизвикателствата и подготовка за новия програмен период“

 

 • Срещата е определена за 24 юни 2022 г. от 09:30 до 16:00 ч. и ще се проведе в х-л „Метрополитън“ , зала Брюксел, гр. София, при дневен ден съгласно предварителната програма, която можете да изтеглите 👉 ПРОГРАМА_24.06.2022

 

 

Поканват се за участие представители на всички заинтересованите страни по темата.

Очакваме представители на:

 • организации на земеделски/горски производители;
 • организации на преработватели;
 • представители на организации на общините;
 • представители на организации на МСП в селските райони;
 • представители на научната и академичната общност;
 • представители на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ
 • представители на съветнически/консултантски организации (публични и частни);
 • организации на МИГ и МИГ;
 • представители на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020;
 • представители на ДФЗ-РА;
 • представители на ИА СОСЕЗФ;
 • експерти и др. заинтерсовани страни, участвали в програмирането и прилагането на ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 и др.

Основни цели на предстоящата работна среща са:

 • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на ПРСР 2014-2020, както и относно подготовка за новия програмен период
 • да бъдат генерирани нови решения и предложения от заинтересованите страни въз основа на добри европейски практики и националния опит;
 • да бъде получена обратна връзка по темата от широк кръг заинтересовани страни и своевременното й адресиране към УО с предложения във връзка с подготовката на новия програмен период;
 • да се мобилизират заинтересованите страни в тематичната работа на Националната селска мрежа (НСМ) и Звеното за управление (ЗУ).

Необходима е предварителна регистрация

Ваше предварително потвърждение за участие можете да направите най-късно до 23.06.2022 г. (включително). За потвърждение на участие можете:

 • да изпратите мейл до office@ruralnet.bg с потвърждение, име, организация/фирма на участващите или
 • да се свържете с нас на тел. 0892 29 25 97.

Броят на участниците в работната среща е лимитиран. Очакваме Ви!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!