Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща работна среща Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“.

Срещата е определена за 15 май 2019 г. от 9:00 до 16:00 ч. и ще се проведе в гр. София, зала Бристол на „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“*, при дневен ден съгласно Програмата, която можете да изтеглите ТУК

Основни цели на срещата са:

  • набиране на идеи относно ролята на НСМ и работата на ЗУ;
  • да се мобилизират заинтересованите страни в политиката за развитие на селските райони в предоставянето на идеи за бъдещата работа на НСМ и ЗУ;
  • да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация между членовете на НСМ и потенциални такива с цел набиране на идеи;
  • да се установи какви партньорства и комуникационни връзки ще бъдат необходими за бъдещето, като се надгражда съществуващия опит на НСМ.

ЗУ на НМС кани представители на всички  заинтересовани страни от политиката развитие на селските райони да вземат участие в предстоящата работна среща!

Тъй като местата за срещата са ограничени и с оглед своевременното организиране на логистиката на срещата, приканваме тези от Вас, които желаят да участват в работната среща да уведомят ЗУ на НСМ до 14.05.2019 г. (вторник).

Контакт за потвърждаване на участие и детайли относно събитието: e-mail: expert@ruralnet.bg; office@ruralnet.bg; Таня Георгиева; тел. 089 229 2597.

*Адресът на „Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел“ е бул. „Христо Ботев“ 69, гр. София.

 

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!