Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020.

Срещата е определена за 16 юни 2021  г. от 10:30 до 15:00 ч. и ще се проведе в гр. Трявна и с. Черновръх, общ. Трявна, при дневен ден съгласно Програмата, която можете да изтеглитеТУК!

 

Основна цел на срещата е обмен на опит и знания, както и демонстрация на добри практики. Участниците ще бъдат запознати на терен с реализиран проект по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020 за преработка на биошипки. При посещението в предприятието ще бъде представен технологичния процес, внедрената иновация, множеството произвеждани крайни продукти и реализацията им на пазара, гарантирането на суровинната база чрез директни доставки от биофермери в страната, плановете за развитие, постигната конкурентоспособност и пр. Самата тематична дискусия ще протече в обект, реализиран чрез подкрепата на ЕЗФРСР проект за селски туризъм, който също ще бъде презентиран като успешна и устойчива инвестиция. Производител на биошипки, доставчик на бенефициента, ще представи своя опит, ползите, трудностите, възможностите и пр. от отглеждането на биошипки.

ЗУ на НСМ отправя покана към заинтересованите страни в областта на новите технолигии за преработка и реализация на биопродукти да вземат участие в предстоящата Тематична среща за обмен на опит и знания, демонстрация на добра практика по ПРСР 2014-2020.

Тъй като местата за срещата са ограничени и с оглед провеждането на събитието в съответствие с действащите в страната противоепидемични мерки, приканваме тези от Вас, които желаят да участват, да уведомят ЗУ на НСМ най- късно до 12 ч. на 14.06.2021 г. (понеделник).

👉Контакт за потвърждаване на участие и детайли относно събитието 👉 e-mail: office@ruralnet.bg; тел. 0895 52 99 49.

Броят на участниците в събитието е лимитиран. Очакваме Ви!

ВИЖТЕ ОЩЕ: НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!