Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) в тясно сътрудничество с Европейската комисия, проведе онлай конференция на тема „Седмица за визията на селските райони: Представа за бъдещето на европейските селски райони“ („Rural Vision Week: Imagining the future of Europe’s rural areas“). От Звеното за управление на НСМ участвахме в събитието, посветено на дългосрочната визия за бъдещето на селските райони на ЕС, което се проведе в периода от 22 до 26 март 2021 г.

Над 650 участника от 35 страни се включиха в онлай събитията от програмата на 5-дневната конференция, дебатирайки в рамките на организираните 8 уъркшопа, 4 пленарни сесии и 11 тематични срещи, а 23 организации представиха своите перспективи за селските райони чрез организирания онлайн Rural Marketplace. Събитието беше домакин и на церемонията по награждаването на Rural Inspiration Awards, където от 20 номинирани бяха наградени 5 проекта за изключителните им постижения в четири тематични категории и един онлайн „вот на публиката“.

Контекст: Нов тласък за европейска демокрация – Дългосрочна визия за селските райони

Европейската комисия (ЕК) е включила Дългосрочната визия за селските райони под един от приоритетите си за 2019-2024 г. – A new push for European democracy (Нов тласък за европейска демокрация), целящ да разработи обща европейска визия за жизнени, свързани и устойчиви селски райони до 2040 г. При формирането тази дългосрочна визия ЕК събира възгледите на селските общности и бизнеса чрез обществени консултации и събития на заинтересованите страни, включително Седмицата на визията за селските райони, организирана от ENRD. Тя също така ще възприеме възможностите за трансформация, предоставени от научноизследователските и иновационни проекти на „Хоризонт 2020“. Чрез този съвместен и иновативен процес ЕК възнамерява да създаде широкообхватна визия и изчерпателен план за действие в селските райони, който ще помогне на селските общности и бизнеса да постигнат пълния потенциал през следващите десетилетия.

🔴 Посетете официалната интернет страница на ЕК👉 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_en и открийте повече информация!

През юни ЕК ще представи дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Това интерактивно събитие включи в дискусии на високо ниво участниците от широк кръг европейски заинтересовани страни, допринасяйки за подготовката на дългосрочна визия за бъдещето на селските райони на ЕС, във връзка с която по-късно това лято Комисията трябва да приеме съобщение.

В официалното откриване на събитието участие взеха: Дубравка Шуица (Dubravka Šuica)-Европейска комисия, вицепрезидент по демокрацията и демографията; Януш Войчеховски (Janusz Wojciechowski)- Комисар на ЕС по земеделие и развитие на селските райони; Мария до Се Антунес (Maria do Céu Antunes)– Министър на земеделието на Португалия; Дъг О’Браън (Doug O’Brien)- президент на Национална бизнес асоциация на кооперативите, САЩ (NCBA CLUSA). Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен във видеобръщение представи политическата цел на дългосрочната визия и сподели очакванията си към приноса на това онлайн събитие.

Политическите представители подчертаха в изказванията си ангажимента на ЕК да се вслушва в гласовете на селските райони при изготвянето на съобщението за дългосрочна визия за селските райони (Communication on a long-term vision for rural areas), което ще бъде придружено от конкретен план за действие, чрез който Европа да се придвижи към по-зелени, по-интелигентни и по-приобщаващи селски райони.

Комисар Дубравка Шуица направи официалното откриване на конференцията, обявявайки Дългосрочната визия за селските райони, която ще приемем през юни, наистина е визия за бъдещето, но започва сега с действия, които трябва да бъдат приложени към момента на нейното приемане!“. Тя подчерта Нашата визия е насочена към: справедливо, зелено, иновативно и като цяло устойчиво развитие за издръжливи и свързани селски райони и общности.

Комисар Януш Войчеховски заяви при откриването Тази дългосрочна визия ще отиде отвъд земеделието или демографията, или всякаква индивидуална политика. Нуждаем се от нов пакт за сеслките райони („Rural Pact“), който да обедини всички релевантни заинтересовани страни и всички релевантни политики.

Земеделският министър на Португалия Мария до Се АнтунесНовите обществени изисквания, отразени в храните и здравето, опазването на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на растенията или борбата с хранителните отпадъци, могат и трябва да се разглеждат като положителни предизвикателства и гаранции в бъдеще.“
Дъг О’Браън от NCBA CLUSA акцентира на разнообразието при политическите стратегии към бъдещите селски икономики; на необходимостта политическите интервенции да бъдат гъвкави и съобразени с реалността в селските райони, а икономиката- да се основава на знанието; на нуждата от увеличаване на ролята на частния и третичнич сектор. Според него „ориентираните към хората бизнеси и сдружения са по-важни за хората, за да бъдат овластени“. Подчертавайки ключовата роля в бъдеще на данните за разбирането и управлението на процесите в селските райони, той сподели мнение, че „все повече и повече новата стратегия за извличане на стойност от селските райони няма да се основава на земеделие и минно дело, а ще се основава на данни. Селските хора трябва да имат способността да контролират и улавят стойност от данни„.
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен През годините ОСП беше европейският отговор на нуждите на фермерите и селските общности. И трябва да сме сигурни, че новата ОСП отразява днешната реалност и нуждите на днешните фермери. Знаем, че не можем да действаме по еднакъв начин в Андалусия както в Лапландия. И дори в рамките на една и съща държава различните ферми имат различни нужди. Затова се нуждаем от политика, която разбира местните нужди и работи за всички- големи и малки във всички краища на Съюза. Това, което правим ние тук в Брюксел е да дадем визия за бъдещето, да зададем посоката, да предоставим ресурсите и да работим заедно за идентифициране на нови възможности, за проучване на нови решения и възпроизвеждането на успешните такива на други места. Бъдещето на европейските местни реалности може да бъде оформено само на местно ниво. Със селските общности, с местните власти и с всеки, който се интересува от бъдещето на европейската провинция, които да доведат до нова стратегия, нова визия за селските райони на Европа. Тази визия не може да бъде подготвена в града за провинцията. Така че не съм тук, за да представя готов план за селските общности. Днес става въпрос за вашите идеи и вашия принос, това е толкова важно. Това ще бъде не само визия за селските райони на Европа, но и визия от и за селска Европа, която аз желая. Европейският съюз ще бъде на страната на селските общности, които искат да оформят здраво и процъфтяващо бъдеще. Ще бъдем там с подкрепа и ресурси – с новата ОСП, с Европейския зелен пакт и NextGenerationEU. Ние ще бъдем с вас, защото една по-силна и здрава Европа започва с просперираща провинция. Точният момент е за слушане, за събиране на всички идеи и след това да предприемем общо начинание.“

🔴 Запис от първия ден на онлайн събитието можете да открите в YouTube канала на ENRD 🎦 www.youtube…

Резултати от общественото допитване на ЕК по дългосрочната визия за селските райони на ЕС

Подобрената инфраструктура, особено по отношение на обществения транспорт, е сред най-належащите нужди за селските райони. Земеделието се разглежда като сектор, допринасящ най-много за селските райони.

В рамките на събитието Мария Гафо Гомес-Замалоа от Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК (ГД АГРИ) представи резултатите от проведеното през есента на 2020 г. обществено допитване на ЕК. В презентация тя показа, че идеалният селски район се нуждае от достъп до услуги като: транспорт, работни места, интернет, а основните причини, които привличат хората са високо качество на живот (особено в контекста на пандемията Сovid) и чувството за принадлежност.

Мацей Кшищофович от JRC на ЕК (Joint Research Centre) презентира изграждането на бъдещи сценарии за 2040 на селските райони , акцентирайки на приноса в този процес, който дават и резултатите от редица изследователски проекти по програма „Хоризонт 2020“. 

 🔴 Резултатите от обществената консултация на ЕК отнсоно дългосрочната визия за селските райони можете да откриете на 👉 https://ec.europa.eu…

 

Ключовите финални политически послания

На 26 март в официалното закриване на онлайн конференцията се включиха: Енрике Гарчилазо (Enrique Garcilazo) – ръководител на отдел за регионална и селска политика, OECD; Елиса Ферейра (Elisa Ferreira)-  Комисар на ЕС по кохезионна политика и реформи; комисарите Дубравка Шуица и Януш Войчеховски.

Комисар Януш Войчеховски Селските райони ще бъдат поставени в основата на създаването на политики. Новите и съществуващи политики ще трябва да вземат предвид проблемите на селските райони и да осигурят максимална полза. Дългосрочната визия, която започнахме да оформяме тази седмица, ще предложи конкретни действия и в същото време ще покани за ангажиране държавите-членки, регионите и местното ниво.“

Комисар ШуицаСмятам, че това е по същество Европейският съюз: обмен на идеи, най-добри практики и копнеж за по-добро място за всички, икономически, социално и екологично, като се вземат предвид предизвикателствата на бъдещето и се реагира на тях по открит, справедлив и демократичен начин. Тези проблеми бяха ясно посочени във вашия принос по време на тази много интересна и стимулираща Rural Week„.

Комисар Елиса Ферейра Мисля, че дългосрочното бъдеще на селските райони е светло. Атрактивните, динамични и проспериращи селски райони са необходими за хармоничното развитие на ЕС. Всичко това е както важно, така и спешно. И аз съм убедена, че работейки заедно можем да направим това възможно.
Според Енрике Гарчилазо от OECD:
– политиката за селските райони трябва да бъде холистична и дългосрочната визия трябва да се справи с голямото разнообразие на селските райони и да даде отговори, адаптирани към спецификите на селските места;
– визия и стратегия се нуждаят от формиране чрез процеси отдолу-нагоре и възгледите на местните общности – визията и разработването на политики не могат да идват само от Брюксел;
-визията трябва да бъде с участието и да насърчава приобщаването и да се ангажира и да дава възможност на различни и уязвими групи (жени, мигранти, малцинства);
– визията трябва да прекъсне изолацията и да насърчи отворените селски общности (село-град; село-село) и връзките за преодоляване на липсата на критична маса- роля на брокери, хъбове и социални иновации за обединяване на заинтересованите страни и изграждане на мрежи;
– визията трябва да бъде готова за бъдещето – цифровизация (физическо необходимо условие, но също така цифрови умения и потребителите); възприемане на иновациите, насърчаване на диверсификацията и добавяне на стойност на нишовите пазари – зелен преход към нисковъглеродна икономика и др.
🔴 Запис от последния ден на онлайн събитието можете да открите в YouTube канала на ENRD 🎦 www.youtube…

🔴 Всички презентации от онлайн конференцията Rural Vision Week, както и видеа, снимки и други информационни ресурси са налични в секцията посветена на събитието в сайта на ENRD.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!