На 17 септември 2019 г. стартира дългоочакваният портал за иновации SmartAgriHubs.

За броени дни стотици заинтересовани страни се регистрираха и вече успяха да се насладят на добавената стойност, осигурена от функциите на портала. Целта на иновационния портал SmartAgriHubs е да разшири и да свърже по-добре мрежата от ключови заинтересовани страни в AgriTech в цяла Европа. За тази цел той изпълнява многостранна цел: това е търсачка, пазар на едно гише (а one-stop-shop marketplace), библиотека, платформа за обучение, календар, мрежа, дискусионен форум и свързваща платформа.Порталът за иновации е разработен чрез отчитане на нуждите както на вътрешните, така и на външните заинтересовани страни от проекта SmartAgriHubs. Тези данни са събрани и преведени в структурата и характеристиките на портала. Резултатът от целия процес е Портал за иновации, който е едновременно изключително лесен за използване и интерактивен. С няколко кликвания и заявки за търсене, потребителят може да потърси желаните Центрове за компетентност, предприятия, Дигитални иновационни хъбове (Digital Innovation Hubs- DIHs), документи или обучения за справяне с конкретен проблем, представяйки отделно решение и в отделен сектор или географски регион. Възможностите за филтриране на заявка за търсене са почти безкрайни.

Как можете да се присъедините към екосистемата на портала за иновации?

Търсите цифрово решение за вашата ферма? Вие сте част от проект за създаване на цифрово решение на пазара, но търсите организации, които могат да ви помогнат с технически или бизнес съвети? Или сте заинтересовани страни да научите повече за цифровите технологии и да се включите в дискусии? Порталът за иновации приветства всички вас. Можете да се регистрирате и да създадете профил ТУК.

Какво е SmartAgriHubs?

SmartAgriHubs е проект с множество участници (multi-actor project) на стойност 20 милиона евро, финансиран по рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. SmartAgriHubs е консорциум от общо 164 партньори в европейския агро-хранителен сектор. Проектът има за цел да осъществи цифровизацията на европейското селско стопанство чрез насърчаване на екосистемата за селскостопански иновации, посветена на високи постижения, устойчивост и успех.Тази мрежа от дигитални иновационни центрове- DIHs се състои от 2000 центъра за компетентност и 28 водещи експеримента за иновации, където идеи и прототипи се разработват и въвеждат на пазара. Ключът към взаимовръзката и споделянето на знания на тази мрежа от европейски иновации в агро-хранителния сектор е SmartAgriHubs, която използва, укрепва и свързва всички различни звена.

DIHs играят съществена роля за предоставянето на съответните услуги като „едно гише“ за страни, работещи върху цифровите иновации в агро-хранителния сектор. Един от резултатите от проекта е да се изготви доклад за оценка на нуждите, за да се идентифицират пропуските между това, което предлагат DIHs и това, от което се нуждае селскостопанският сектор и да се даде насока за преодоляване на тези пропуски.

SmartAgriHubs подкрепиха проведения в с. Изгрев на 13-14 септември 2019 г. първи Агро Хакатон в България, като предоставиха напътствия и отпуснаха 10 000 евро за най-добрите решения, разработени в обхвата на хакатона.

Източник: www.smartagrihubs.eu

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!