Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува ревизирана версия на Национална програма заподпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода2019-2023 (Ревизия № 1.2), чието уведомление е от юни 2020 г.

👉 Запознайте се с пълния текст на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор на България за периода 2019-2023 година_ревизия 1.2 📌

Източник: МЗХГ

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

МЗХГ разработва мярка „Кризисно съхранение на вино“ в НППЛВС 2019 – 2023. До 15 юни е общественото обсъждане на нормативните промени.

До 17 юни МЗХГ обсъжда нови промени в наредбата за прилагане на Националната лозаро-винарска програма 2019 – 2023

До 5 юни се подават заявления в териториалните звена на ИАЛВ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от НППЛВ 2019-2023. От 15 до 19 юни е кандидатстването в ДФЗ.

До 30 юни се подават заявления по мярка „Застраховане на реколтата“ от НППЛВ 2019-2023 в ИАЛВ и ДФЗ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!