Министерство на земеделието (МЗм) публикува ревизирана версия на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 (Ревизия № 2.3), утвърдена от министър Иван Иванов.

Поради продължаващата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19, на 22 ноември 2021 г. влязоха в сила Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2026 и Делегиран Регламент (ЕС) 2021/2027, предвиждащи част от пакета от кризисни мерки за подпомагане на лозаро-винарския сектор, въведен през 2020 г. да продължи своето действие и през 2022 г. Освен това, влезлият в сила на 6 декември 2021 г.  Регламент (ЕС) 2021/2117 налага необходимостта от уреждане на правила за управление на мерките от НППЛВС в преходния период между настоящата програма и новия Стратегически план по ОСП за периода 2023-2027, който по отношение на подпомагането в лозаро-винарския сектор ще се прилага от 16 октомври 2023 г. НППЛВС 2019 – 2023 година ще се прилага до 15 октомври 2023 г.

Ревизираната версия № 2.3 на НППЛВС 2019- 2023 въвежда прилагането на предвидените от Европейската комисия кризисни мерки в лозаро-винарския сектор. За въвеждането на промените в националното законодателства, МЗм предложи за общественото обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС 2019-2023.

👉До 23 февруари тече обсъждане на промени в наредбата за прилагане на НППЛВС 2019-2023

 

 

Запознайте се с пълния текст на ревизираната👉Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България за периода 2019-2023 година – ревизия 2.3 📌

 

 

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/; https://eur-lex.europa.eu/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!