Европейската комисия представи на 22 февруари Работната програма на Европейския научноизследователски съвет за 2021 година. Това е първата работна програма в рамките на „Хоризонт Европа“, новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021-2027.

Три основни покани на обща стойност 1,9 млрд. евро, насочени към разширяване на границите на познанието

Европейският научноизследователски съвет (ЕНC) предлага безвъзмездни средства за най-добрите изследователи от цял свят, които са готови да дойдат или да останат в Европа, за да постигнат своите пробивни научни и технологични открития, които могат да формират основата на нови индустрии, пазари и социални иновации на бъдещето.

Мария Габриел , комисар по научни изследвания, иновации, култура, образование и младеж, каза: „Много се радвам, че днес приехме работната програма на Европейския научноизследователски съвет. Тази важна стъпка проправя пътя към обявяването на покани, благодарение на които най-добрите изследователи и техните екипи, намиращи се на различни етапи от своята кариера, могат да се занимават с научни изследвания за разширяване на границите на познанието. Тази първа покана ще подпомогне млади изследователи от цяла Европа, които създават свой собствен независим изследователски екип или програма. Те са бъдещето на европейските научни изследвания.“

Професор Жан- Пиер Бургиньон, председател на Европейския научноизследователски съвет, каза: „Научният съвет на ЕНС приема с удовлетворение факта, че в рамките на програмата „Хоризонт Европа“ ЕНС може да продължи да подкрепя европейските изследователи и техните най-иновативни идеи. Ние ще можем да им предоставим повече безвъзмездни средства, отколкото когато и дабило. Благодарение на ангажираността на Европейската комисия и на изключителната всеотдайност на работещите в Изпълнителната агенция, ние сме готови да обявим на 25 февруари поканата за 2021 г. за представяне на предложения за подпомагане на начинаещи изследователи.“

ЕНС ще получи над 16 млрд. евро за периода 2021-2027 от „Хоризонт Европа“, което е увеличение с 22% спрямо „Хоризонт 2020″

Първи покани на ЕНС през 2021 година

📌 На 25 февруари ЕНС ще обяви покана за Starting Grants | ERC-2021-StG, която ще подкрепи най-добрите изследователи, които създават свой собствен независим изследователски екип или програма. Бюджетът ще бъде в размер на 619 млн. евро, а срокът за кандидатстване- 8 април 2021 г.

📌 На 11 март ЕНС ще обяви покана за „Consolidator Grants | ERC-2021-CoG“ за утвърдени изследователи, които консолидират свой собствен независим изследователски екип или програма, с бюджет от 633 млн. евро, а срокът за кандидатстване– 20 април 2021 г.

📌 На 20 май ЕНС ще обяви покана за „Advanced Grants | ERC-2021-AdG“ за водещи следователи, с бюджет от 626 млн. евро, а срокът за кандидатстване- 31 август 2021 г.

Работната програма за 2021 г. обхваща и други действия и обществени поръчки, за да позволи на Научния съвет да изпълнява задълженията и мандата си, включително назначаването на независими експерти по време на подготовката на поканите и оценяването на предложенията,за оценка на съответствието с етичните стандарти и за мониторинг на изпълняваните проекти. В нея са включени и задълженията на Научния съвет за създаване нацялостна стратегия на ЕНС и за наблюдение на качеството на изпълнението на програмата от научна гледна точка.

Контекст

ЕНС отпуска безвъзмездби средства чрез открити покани за набиране на проекти, ръководени от начинаещи и утвърдени изследователи. Подборът е подчинен на един-единствен критерий — високите научни постижения, като стремежът е в Европа да бъдат привлечени най-добрите изследователи от цял свят. До момента ЕНС е финансирал над 9 500 отлични изследователи, намиращи се на различни етапи от своята кариера, и над 70 000 постдокторанти, докторанти и други лица, работещи в техните изследователски екипи. При независим преглед, извършен през 2020 г., е констатирано, че около 80 % от финансираните проекти представляват научни пробиви или значителни постижения. Това свидетелства за забележителното качество на научните изследвания, финансирани от ЕС.

Източник: https://ec.europa.eu/; https://erc.europa.eu/

Полезни информационни ресурси за програма „Хоризонт Европа“ и ЕНС

ВИЖТЕ ОЩЕ: Близо 95 милиарда евро за научни изследвания и иновации от 2021 до 2027 година по „Хоризонт Европа“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!