Европейската комисия (ЕК) прие на 15.03.2021 г. първия стратегически план за „Хоризонт Европа“ — новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, чийто бюджет е 95,5 милиарда евро по текущи цени.

Стратегическият план е новост в „Хоризонт Европа“ и определя стратегическите направления за насочване на инвестициите през първите четири години от програмата. Той гарантира, че научноизследователските и иновационните дейности на ЕС ще допринасят за приоритетите на ЕС, включително неутрална по отношение на климата и зелена Европа, Европа, подготвена за цифровата ера, и икономика в интерес на хората.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Този план осигурява рамката, в която с работната програма по програмата „Хоризонт Европа“ ще се осъществяват високи постижения в научните изследвания и иновациите. Със стратегическите направления ще гарантираме, че инвестициите в научни изследвания и иновации могат да допринесат за процес на възстановяване, който се основава на взаимосвързаните екологичен и цифров преход, устойчивост и отворена стратегическа автономност.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Заложените в плана стратегически направления ще гарантират, че за общите приоритети на политиката на ЕС се използват нови знания, идеи и иновации. Благодарение на този нов подход научните изследвания и иновациите, финансирани от ЕС, ще атакуват предизвикателствата, пред които са изправени европейците.“

Амбициозен план за амбициозна програма

В стратегическия план се определят четири стратегически направления за инвестициите в научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт Европа“ за следващите четири години:

  1. насърчаване на отворена стратегическа автономност посредством водещи позиции в разработването на ключови цифрови, базови и нововъзникващи технологии, сектори и вериги за създаване на стойност;
  2. възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие в Европа и устойчиво управление на природните ресурси;
  3. превръщане на Европа в първата цифровизирана кръгова, неутрална по отношение на климата и устойчива икономика;
  4. изграждане на по-устойчиво, приобщаващо и демократично европейско общество.

В стратегическия план се определят също така европейски партньорства със съвместно финансиране и съвместно програмиране, както и мисии на ЕС, които ще бъдат подпомагани чрез програмата „Хоризонт Европа“. Партньорствата ще обхващат жизненоважни области, като енергетиката, транспорта, биологичното разнообразие, здравеопазването, храните и кръговата икономика, и ще допълват десетте институционализирани европейски партньорства, които Комисията предложи през февруари. Мисиите на ЕС ще бъдат насочени към глобалните предизвикателства, които засягат нашето ежедневие. Те ще имат амбициозни, вдъхновяващи и постижими цели, като борба с раковите заболявания, приспособяване към изменението на климата, защита на океаните, екологизиране на градовете, опазване на почвите и осигуряване на прехраната. Като използват широк набор от инструменти от различни дисциплини и области на политиката, мисиите на ЕС ще решават сложни въпроси чрез научноизследователски проекти, мерки на политиката и дори законодателни инициативи.

Следващи стъпки

Приоритетите, определени в стратегическия план за програмата „Хоризонт Европа“, ще се осъществяват чрез работната програма по „Хоризонт Европа“. В работната програма се определят възможностите за финансиране на научноизследователски и иновационни дейности чрез тематични покани за представяне на предложения и теми. Първите покани за представяне на предложения ще бъдат обявени през пролетта на 2021 г. и ще бъдат представени на Европейските дни на научните изследвания и иновациите на 23 и 24 юни.

Онлайн на 18 март: Еврокомисар Габриел дава старт на Европейския съвет за иновации 

Само след броени дни, на 18-ти март, еврокомисар Мария Габриел ще обявяви на официална церемония старта на Европейския съвет за иновации (ЕСИ) – една от новостите по програмата „Хоризонт Европа“. В рамките на двудневното онлайн събитие организаторите ще Ви запознаят с първите конкурси, с конкретна информация за това как работи ЕСИ, какви са условията за допустимост и кандидатстване и много други въпроси. Програмата за 18 и 19 март можете да откриете ТУК📌 Не се изисква предварителна регистрация за събитието, което ще бъде излъчвано директно и може да се проследи на следния линк 👉 https://www.youtube.com/channel/UC1lhGQ0C_OOlaS1rbxlXM5Q

 

Полезни информационни ресурси за програма „Хоризонт Европа“

Източник: https://ec.europa.eu/; https://erc.europa.eu/; mariya.gabriel.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!