В рамките на проведеното на 27.07.2020 г. заседание на Управителния съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са взети решения, с които се предоставят нови възможности за подпомагане на земеделските стопани.

Съгласно Протокол № 160/27.07.2020г. на УС на ДФЗ са взети следните решения:

  • Определя се финансов ресурс по Целеви кредит за закупуване на минерален тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2021 в размер на 15 000 000 лв. Вижте: ДФЗ отпуска 15 млн. лева за нисколихвени кредити на зърнопроизводителите;
  • Предоставят средства в размер на 5 942 625 лева по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ за направените от регистрираните ветеринарни лекари разходи, при изпълнение на мероприятията по „Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България“ за периода 01.01.2020 -31.05.2020 г.;
  • Утвърждават се Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” през 2020 г. Вижте: Стопаните ще получат 84 млн. лева отстъпка от акциза за газьола за 2020 г.;
  • Утвърждава финансов ресурс за 2020 г. в размер до 3 200 000 лева по помощ de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт от стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан. Вижте: 3,2 млн. лв. се предоставят на преработвателни предприятия за изкупуване на родни плодове и зеленчуци;
  • Отпуска индивидуална помощ de minimis на засегнатия фермер Стоян Господинов, чието стадо от 28 крави загина след водопой на река Марица край Димитровград. Вижте: ДФЗ подпомага собственика на отровените крави край Димитровград.

Запознайте се с Протокол № 160/27.07.2020г. на УС на ДФЗ

Източник: www.dfz.bg

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!