Икономисти от Департамента по земеделие на Съединените американски щати (USDA) прогнозират сериозни последици за ЕС и света, като намаление на предлагането и рязко увеличение на цените на хранителните продукти, ако се приемат двете нови стратегии на ЕС „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030.

В констатации, обявени от американския държавен секретар по земеделие Сони Пердю, по време на видеовръзка с европейски журналисти на 7 октомври 2020 г., те също така предвиждат увеличение на броя на хората в потенциален риск от хранителна несигурност, в резултат от изпълнението на плана на Европейската комисия.

На 2 ноември 2020 г. USDA публикуван доклад, изготвен от Службата за икономически изследвания на департамента (ERS) „Икономическо и продоволствено въздействие от намаляване на селскостопанската продукция, в резултат от прилагане на страгиите от Европейския зелен пакт „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие“ (“Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies”). Анализаторите правят редица политически симулации, за да проучат икономическите последици от няколко от предложените цели, като установяват намаляване на глобалното селскостопанско производство, по-високи цени, по-малко търговия и по-голяма несигурност на храните. Анализът разглежда три възможни сценария:

  • първи – само ЕС приема стратегиите;
  • втори – някои страни продължават да следват стратегиите, което предполага, че ще има търговски ограничения на ЕС срещу тези, които не приемат стратегиите;
  • трети- основава се на глобалното приемане на промените, които Европа планира да направи.

И трите варианта, според американските анализатори, биха означавали, че „10-годишният план на Европа за целенасочено намаляване на използването на антимикробни средства, торове и пестициди, би довел до намаляване в ЕС на селскостопанското производство и намаляване на неговата конкурентоспособност на вътрешния и експортния пазар.“

ERS смята, че ако промените бъдат приети в световен мащаб, селскостопанската продукция в ЕС ще спадне със 7% до 2030 г., докато ако само ЕС ги приеме, производството му ще намалее с 12%. Ако целият свят следва плана на ЕС, тогава производството на храни в световен мащаб ще спадне с 11%.

Спадът в селскостопанското производство ще засегне предлагането на храни в ЕС, което ще доведе до повишаване на цените и ще влияе върху потребителските бюджети“, казват анализаторите.

И при трите сценария се предвижда най-голямо покачване на цени и разходи за храна на глава от населението в ЕС. Ако стратегиите бъдат приети в световен мащаб, тогава ще има „значително“ покачване на цените и разходите за храна. В САЩ, ERS казва, „цените и разходите за храна ще останат относително непроменени, освен в случай на глобално приемане“.

Базираната във Вашингтон агенция освен това предупреждава за значително намаляване на БВП на ЕС, „особено, ако възприемането е ограничено до ЕС“. „В този случай спадът на БВП на ЕС би представлявал 76% от спада в световния БВП“, добавят авторите. Делът на Европа от световния спад на БВП би бил 49%, ако мерките бъдат приети в някои други страни и 12% от тях се предприемат в световен мащаб.

Анализаторите също така заявяват, че хранителната несигурност, определена като брой на хората, които нямат достъпът до поне 2 100 калории на ден, би се увеличила значително в 76 държави с ниски и средни доходи, поради повишаване на цените и по-ниските доходи, особено това е в сила за Африка. Това означава допълнителни 22 милиона хора, които ще бъдат в риск от продоволствена несигурност, ако стратегиите се прилагат само  в ЕС и повишение до 185 милиона, ако стратегиите се прилагат в целия свят.

С пълният текст на доклада „Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies” можете да се запознаете ТУК!

Източник: МЗХГ; www.ers.usda.gov

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!