Екипът на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) информира за извършена актуализация в системата ИСУН 2020.

Актуализацията на системата от 12.04.2022 г. включва следните промени:

– В модул „Електронно кандидатстване“, при създаване на формуляр за кандидатстване, с оглед оптимизиране на процеса по попълването му, грешките при проверка на формуляра вече представляват хиперлинк, водещ до конкретната грешка или секцията, в която грешката е локализирана. В случай че е допусната една и съща грешка за повече от един елемент, тя се извежда съответния брой пъти, като всяко едно от тези съобщения представлява линк към свързаното с грешката поле/секция.

– В модул „Електронно отчитане“, при създаване на „Пакет отчетни документи“, „Искане за плащане“, т. 1 „Обща информация“, в поле „Друга регистрация“ е въведена контрола, която не позволява попълване на информация, по-дълга от 200 символа.

На 01.04.2022 г. е качена нова версия на системата, като за бенефициентите е активирана възможността за подготовка и изпращане на електронно искане за изменение/промяна на договора за предоставяне на БФП.

Чрез новата услуга всички бенефициенти могат да инициират исканите промени като създадат сами нова версия на своя договор, директно в модула за електронно отчитане, на база на актуалната му версия и да я изпратят към Управляващия орган/Програмния оператор, който от своя страна ще получи нотификация за това събитие, за да започне работа по исканите промени.

Ако се установи непълнота на данните, УО/ПО връщат структурираното искане до бенефициента и той може да нанесе необходимите корекции директно в него и отново да го изпрати.

Новата услуга ще автоматизира и оптимизира процеса, ще намали техническите грешки и спомага за допълнителното намаляване на административната тежест. Повече информация за тази нова функционалност може да откриете в актуализираното ръководството за работа със системата за модул „Е-отчитане“👉Ръководство за потребителя за модул „ЕУправление на проекти”- 15062021_UGuide_MS_ISUN2020_eContract_v.16.0.pdf

За извършената в средата на месец март 2022 г. актуализация на ИСУН 2020 можете да научите👉 ТУК!

На адрес support2020@government.bg или чрез формата за обратна връзка, която се намира на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index, можете да отправяте Вашите технически въпроси, свързани с функционирането на системата ИСУН 2020.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; @UMIS2020

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Какви инвестиции ще се подкрепят чрез компонент „Устойчиво селско стопанство“ на одобрения от ЕК План за възстановяване и устойчивост?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!