Университет по хранителни технологии – Пловдив (УХТ- Пловдив) организира семинар за хранително-вкусовия сектор на тема Иновативен метод за разработване на нови хранителни продукти.

В рамките на събитието ще бъдат представени инструменти за:

  • разкриване на потребителските нужди в безопасен контекст;
  • разбиране за специфичните предпочитания и идеи на потребителите и създаване на нови концепции за продукти/услуги.

Ще бъдат демонстрирани резултатите, получени от прилагането на методиката в 14 европейски държави, и представените на пазара на тази база 15 нови продукти.

Организаторите посочват, че събитието е подходящо за представителите на отделите R&D, маркетинг, снабдяване и продажби, като участие може да бъде заявно до 10 октомври чрезз попълните следната регистрационна форма: Заявка за участие EIT RIS CEL – Google Forms 

Събитието ще се проведе в три срещи, насочени към отделни сегменти от агро-хранителната верига в он-лайн в платформата Zoom от 15:00 до 17:30 часа, на следните дати:

  • 12.10.2021 – търговци на хранителни продукти
  • 14.10.2021 – производители на опаковки за храни
  • 15.10.2021 – производители на хранителни продукти

Срещата е част от проект на водещата европейска инициатива за хранителни иновации EIT Food – RIS Consumer Engagement Labs. За разлика от типичните проучвания на потребителите, RIS Consumer Engagement Labs не включват тестване на примерни продукти, а създаване на иновативни, все още несъществуващи комбинации от характеристики на продукти и ползи. Методологията на проекта е разработена от Варшавския университет, разчитайки на познания на специалисти по антропология, психология, потребителско поведение и управление на иновациите, и е допълнително утвърдена с академични и индустриални партньори. Той се основава на принципите на дизайнерско мислене и геймификация за справяне с предизвикателствата на европейската хранителна система.

Ползите от проекта:

  • Решаване на обществените предизвикателства: RIS Consumer Engagement Labs включват последователни групи потребители, обединени от една и съща обществена потребност, здравословно състояние или икономически проблем, които могат да се възприемат като уязвими места от масовите търговци, но са важни фактори за подхода към обикновено пренебрегваните потребителски групи в социално отговорен начин;
  • Подкрепа на множество заинтересовани страни в няколко държави: Проектът допринася за създаването на 14 консорциума, включващи научни организации, търговци на дребно, производители на храни, стартиращи фирми и неправителствени организации в 14 европейски страни. Тези консорциуми получават специализирано обучение и съвети, достъп до методологията на Labs и наборите от инструменти, както и поддръжка за комерсиализация на нови продукти / услуги и работят с потребителите за провеждане на местни лабораторни сесии. Общо 46 организации от 14 държави, обхванати от регионалната схема за иновации на EIT, ще се възползват от проекта.
  • Цел за съвместно създаване: нови концепции за продукти / услуги, създадени съвместно с потребителите, като компаниите получават представа за специфичните предпочитания и идеи на потребителите;

Източник: http://timo.wz.uw.edu.pl/; https://uft-plovdiv.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!