Разнообразната биомаса от селскостопанската дейност в Европа има много приложения, включително иновативни и с много висока добавена стойност. Запазването и ефективното й използване осигурява потенциал за бъдещ растеж. Програмите за развитие на селските райони в страните-членки целят да стимулират различни иновативни инициативи, за да подкрепят развитието на биоикономиката.

Финландскa start up (стартираща) компания се възползва от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да проучи потенциала за нови бизнес възможности за създаването на иновативен биокомпозит.

Проектът доведе до създаването на 20 нови работни места. Aqvacomp Ltd. е стартираща компания в Састамала, Южна Финландия, която произвежда иновативен вид биокомпозит, базиран на 70% дървесни влакна. Този биологичен материал е екологична алтернатива на невъзобновяемите изкопаеми суровини, фибростъкло и талк. Лесно приспособими, материалите могат да се изпозлват за изработка на разнообразни продукти от транспортните средства до играчките и мебелите за дома. Особено са подходящи за акустични и хаптични приложения във филмовата и гейминг индустрии (свързани с възприемането на звук и докосване). Този биокомпозит има няколко екологични предимства: той е по-лек от пластмасата, изисква по-малко енергия за транспорт и може да се рециклира напълно шест пъти без да се нарушават качеството му. Дърветата се използват за производството на основната входна суровина- дървото действа като мивка с въглерод и самият композит е биоразградим. Компанията инвестира в нова производствена линия за увеличаване на производството. Това би било първото по рода си производство от подобен вид и затова се изисква задълбочено проучване на осъществимостта. Компанията се възползва от новия бизнес инструмент „Проучване на възможностите за инвестиции“ от Финландската Програма за развитие на селските райони и подкрепата на Местната инициативна група.

Подкрепата покрива 50% от разходите за проучване на възможностите, които включват изследвания, посещения при потенциални доставчици на оборудване в няколко държави-членки и значително тестване. Констатациите от проучването за осъществимост откриха оптимална комбинация от производствени машини за широкомащабна биокомпозитна производствен линия като се има предвид както техническите спецификации, така и ефективността на разходите. Въз основа на тези резултатите компанията направи мащабна инвестиция със собствени средства за засилване на капацитета на производствената линия в Састамала. След това реши да разшири производството в друга фабрика в Раума, град с традиции в преработката на около 90 км от Састамала, свързващ производството на биокомпозити със съществуващата целулозна фабрика. Благодарение на инвестицията са отворени 20 нови работни места в региона. Амбициозните инвестиции доведоха до развитието на нови пазари, особено в Южна Корея и Китай, където гигантски компании като Samsung и Volvo подменят пластмасовите части на продуктите си с по-леки, по-трайни и по-екологични биокомпозити. Още през 2015 г. голяма южнокорейска компания за производство на пластмаси направи огромна инвестиция в Aqvacomp Ltd., за да стимулира нейното развитие.

„Благодарим на Местната инициативна група/на местната LEADER оперативна група за съдействието и възможностите за сътрудничество, които получихме. Без подкрепата на местния бизнес нашата стартираща компания би се сблъскала с по-голям риск от провал“, споделя Jari Haapanen, мениджърът на Aqvacomp.

Проектът за проучване на проектна готовност за създаване на биокомпозитна линия започва през 2015 година и продължава до 2017 година. Той е по мярка 6.4 „Подкрепа за създаване и развитие на неземеделски дейности.“ Бюджетът на проекта е 17 933 евро като 3 766 евро са собствено финансиране, 5 200 евро е национално съфинансиране, 8 966 евро са частните инвестиции.

Проектът е пример за изключителната находчимост на малкия бизнес, за ефективното сътрудничество на локално ниво, за ефективното използване на частните инвестиции за реализиране на нови бизнеси в селските райони.

Всички интересни примери за иновации може да видите в последната брошура на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони:

Eafrd-brochure-09-en_2019

Източник: EAFRD Brochure

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!