От 1 юли до 1 септември 2021 г. признати организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ОД на ДФЗ), информират от ДФЗ.

Цел на подпомагането

ДФЗ подпомага организациите на производители на плодове и зеленчуци чрез предоставяне на финансова помощ по схема „Оперативни програми“. Подкрепата в сектора, която Европейският съюз предоставя (ЕС), е насочена към повишаване на конкурентоспособността и пазарната ориентация на сектора, намаляване на колебанията в доходите на производителите в следствие на кризи, увеличаване на потреблението на плодове и зеленчуци и повишаване използването на екологични техники за отглеждане и производство. Схемата има за цел обединяването на производители на плодове и зеленчуци в организации на производители, за да могат да засилят позициите си на пазара.

ДФЗ посочва, че в България през февруари 2021 година има 19 признати организации на плодове и зеленчуци с общо 162 членуващи в тях производители. Най-много организации извършват дейност на територията на област Пловдив.

Допустими кандидати и базови изисквания

Допустимите кандидати трябва да са признати като организации от Министерство на земеделието, храните и горите по реда на Наредба №11/2007 г. Друго изискване, на което бенефициентите следва да отговарят, е да са създали оперативен фонд и да изготвят оперативна програма.

Оперативният фонд е банковата сметка на организацията, от която се разплащат само разходите и дейностите по оперативната програма. Набирането на средства в него се извършва чрез финансови вноски от организацията и/или от нейните членове и финансовата помощ от ДФЗ. Вноските в оперативния фонд се определят с решение на Общото събрание на организацията и следва да са достатъчни, за да покриват разходите и дейностите по оперативната програма.

Общите цели, които се поставят в оперативните програми, трябва да са насочени към подобряване на конкурентоспособността, насърчаване на привлекателността на членството в организации на производители и поддържане и защита на околната среда. Всички инвестиции, разходи и дейности, предвидени в оперативната програма, следва да са насочени към постигане на поставените цели.

Три години е максималната продължителност на оперативните програми, одобрени след 2020 г.

 

 

Финансова помощ от ЕС и национално съфинансиране

За разлика от други финансирани от ЕС програми и схеми, по схема „Оперативни програми“ няма фиксиран максимален бюджет. Финансовата помощ от ЕС не може да надхвърля 50 % от реално извършените разходи от оперативната програма. Тъй като в Република България организациите на производители предлагат на пазара по-малко от 20 % от продукцията на плодове и зеленчуци, те могат да заявят финансовата помощ от ЕС да бъде увеличена от 50 на 60%.

Наред с това финансирането от Съюза е ограничено до 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция от организацията. Организациите на производители избират референтен период за своята оперативна програма, който включва 12 последователни месеца и се използва за определяне на горната граница от 4,1% на финансовата помощ от ЕС. Предоставя се възможност за допълване на европейската субсидия с национални средства

👉По-подробна информация, образци на документи и информация за често допускани грешки може да бъде намерена в сайта на ДФЗ👉ТУК!

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/; https://dv.parliament.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!