От утре, 12 април 2022 г.,  започват серия от семинари посветени на кръговата икономика, които ще се провеждат до 31 май в градовете София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора и Смолян.

Обучителните семинари се провеждат в рамките на проекта „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) на Клуб Икономика 2000, финансиран по Програма LIFE на ЕС.

Семинарите ще се проведат в три самостоятелни модула (по един семинар за всеки модул във всеки от посочените градове), посветени на:

 • Зелената сделка, принципите на кръговата икономика и очакваното законодателство в Модул 1Кръговата икономика – предизвикателства и възможности“;
 • Най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика в държавите членки на ЕС и други държави в Модул 2Кръгова икономика – надграждане“;
 • Възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес проекти в Модул 3Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти.

 

Участието в семинара не се заплаща, но е необходима регистрация. Заявки можете да подавате на е-мейл: veronika@club2000.org. В заявката следва да се посочи име на фирмата/организацията и колко участници се предвижда да присъстват на обучението (до трима от една организация/фирма).👉Програма за Модул 1

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 0886 434520 – Вероника Шопова.

График за провеждане на Модул 1 от семинарите:

 • 12 април – Стара Загора, х-л „Верея“
 • 14 април – Бургас, х-л „Аква“
 • 19 април – Варна
 • 10 май – В. Търново
 • 12 май – Русе
 • 17 май – Пловдив
 • 19 май – Смолян
 • 31 май – София

 

За проекта LIFE CE STARSEED

Проектът „Кръгова икономика за устойчиво бъдеще – гражданското общество в България за Европейския зелен пакт“ (LIFE CE STARSEED) се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма LIFE на ЕС съгласно сключен договор № LIFE20 NGO4GD/BG/000017 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Бюджетът на проекта е 961 476 лева, финансовият принос от Програма LIFE е 576 177 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 20.10.2021 г. – 19.06.2023 г.

Основните цели на проекта са:

 • да подпомогне подготовката на бизнеса и други заинтересовани страни за трансформацията към кръговата икономика, с акцент върху възможностите и последствията за бизнеса от законодателния пакет на европейско ниво „Готови за цел 55“;
 • да катализира промяна в поведението и прилагане на устойчиви модели за кръгова икономика.

Основни дейности:

1. провеждане на специализираните обучения – организиране на три модулни семинара:

 • Модул 1: „Кръгова икономика“, като акцент и специално внимание ще бъде отделено на законодателния пакет на европейско ниво „Подготвени за цел 55“, изискванията, който след приемането му ще окажат огромно въздействие върху посоката на бизнес развитието; най-добрите практики в различни бизнес сфери и поведенчески модели във връзка с кръговата икономика на ниво ЕС (вж. по-долу графика на семинарите от първи модул)
 • Модул 2: „Кръгова икономика – надграждане“; възможности за привличане на средства за реализиране на бизнес проекти;
 • Модул 3: „Мобилизирането на национални и европейски фондове за кръгова икономика“ по национални и европейски финансиращи програми и финансови инструменти.

2. Разработване на интерактивна уеб платформа, която ще свързва потребители и бизнеси предоставящи/търсещи стоки и услуги, свързани с кръговата икономика,

3. създаване на инициатива „Star Alliance за кръгова икономика“, състояща се от фирми, различни бизнес асоциации, образователни институции и общини, които желаят доброволно да прилагат принципите на кръговата икономика и да обменят добри практики, информация и идеи.

4. организиране на срещи и консултиране с партньорите на различни национални стратегически и нормативни документи в областта на кръговата икономика, вкл. подготовка на становища до съответните институции, сред които и проекта на Стратегията за преход на Р България към кръгова икономика 2021-2027 год.

5. Провеждан на конкурс с награди за ученици в горните класове, студенти и докторанти по темата на проекта.

👉Повече информация за LIFE CE STARSEED можете на намерите на официалната страница на проекта👉 https://cestarseed.com

Източник: https://bia-bg.com/; https://cestarseed.com/; www.club2000.org

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!