От 2 до 17 септември земеделските производители ще могат да подават заявления за втори транш на подпомагане за брой реализирани угоени прасета по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

За държавната помощ през 2021 г. е утвърден бюджет от 35 млн. лв. Документи се подават в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Схемата подкрепя фермери за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство“. Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на поети договорни отношения за най-малко 5 години. Покриват се разходите на стопаните, надвишаващи стандартите за хуманно отношение към свинете. Това включва осигуряване на подова площ, не по-малка от 10% над задължителната за всяко едно животно във фермата, както и изкуствена светлина за 11 часа от денонощието. Друго условие е в използваните фуражи нивото на деокеиниваленол да не надхвърля 2,5 мг/кг. Тези мерки водят до повишаване на двигателната и хранителната активност при свинете и подобряват здравословното им състояние.

Срок на приемите за 2-ри и 3-ти транш по схемата:

  • от 2 до 17 септември се приемат документи за участие във 2-рия транш, ще се финансират угоени животни, продадени на кланиците от 1 май до 31 август.
  • От 7 до 18 октомври 2021 се приемат документи за участие в 3-ия транш За да получат помощ, свиневъдите трябва да докажат реализирани, продадени или налични прасета за угояване, които предстои да бъдат реализирани от 1 септември до 31 декември 2021 г.

! Срокът за изплащане на субсидиите е до един месец след крайната дата за подаване на заявления.

Указанията за прилагане на схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!