Научна конференция с международно участие: „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“ ще се проведе на 21 и 22 октомври 2021 г. в гр. София.

.

Конферентните дни ще се провеждат от 10 часа съответно на 21 и 22 октомври във Федерацията на научно-техническите съюзи, гр.София, ул.Раковски” 108 , Дом на науката и техниката

 

 

Конференцията се провежда под патронажа на председателя на ССА, а организаторите са:

  • Селскостопанска академия
  • Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растения „Никола Пушкаров”
  • Научно-технически съюз на специалистите от земеделието съюз на специалистите по качеството в България
  • Българско почвоведско дружество

Източник: https://www.agriacad.bg/; www.issapp-pushkarov.org

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!