За 22-ри февруари 2022 г. бе изтеглено провеждането на последното двадесето онлайн заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план по ОСП за програмния период 2023 – 2027 (ТРГ) преди изпращането на проекта в ЕК*.

Заместник-министърът на земеделието Момчил Неков, който е председател на ТРГ-то, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 20-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки беше видеоконферентно. Първоначално заседанието бе насрочено за 24.02.2022 г., но късно в петък (18.02.2022) членовете на ТРГ бяха информирани че „Във връзка с необходимостта от спазване на административните и процедурни срокове, предхождащи официалното изпращане на Стратегическия план на службите на Европейската комисия, се налага промяна в датата на провеждане на Двадесетото заседание на Тематичната работна група.“, макар срокът за членовете на ТРГ, в който могат да изпратят своите бележки и коментари, да беше запазен до 17:00 ч.,  на 22.02.2022 г.

На заседанието бяха представени:

1. Актуализирани проекти на следните интервенции, финансирани по линия на ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) и ЕФГЗ (Европейски фонд за гарантиране в земеделието):

  • Биологично производство;
  • Инструменти за управление на риска;
  • Инвестиции в земеделските стопанства насочени към опазване на компонентите на околната среда;
  • Инвестиции за преработка на селскостопански продукти, насочени към опазване на компонентите на околната среда;
  • Обвързано с производството подпомагане за овце и кози включени в развъдни програми;
  • Обвързано с производството подпомагане за овце и кози от застрашени от изчезване породи;
  • Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство;
  • Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (картофи, лук и чесън).

2. Актуализиран проект на Интервенционна стратегия на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и

3. Проект на Финансов план на Стратегическия план по ОСП 2023-2027

👉*Материалите за 20- то заседание на ТРГ са публикувани в сайта на Министерството на земеделието (МЗм), в меню „ОСП 2021-2027“, подменю „Тематична работна група за ОСП 2021-2027“👉ТУК!

В същия раздел в сайта на МЗм можете да откриете публикувани и всички обсъждани в рамките на проведените към момента 20 заседания на ТРГ материали.

На 18.02.2022 г. в сградата на МЗм се проведе изнесено заседание на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори към 47-о НС, в рамките на което екипът на МЗм презентира основна информация за разработвания Стратегически план по ОСП 2023-2027. По време на срещата министър Иван Иванов посочи, че през седмицата 21-25 февруари се очаква одобрение на проекта на Стратегическия план от Министерски съвет и внасянето му в ЕК на 25 февруари. 👉Заседанието може да се проследи на официалната страница на МЗм във facebook👉ТУК!

Следва да се има предвид, че предлаганите от МЗм проекти на интервенции от Стратегическия план по ОСП не са окончателни и ще подлежат на промени до окончателното одобряване от страна на ЕК на проекта за Стратегически план по ОСП на България за периода 2023-2027.

 

Източник: МЗм; https://ruralnet.bg/; facebook

 *Публикацията е актуализирана на 22.02.2022 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!