От 26 до 30 юни European Grassland Federation (Европейска федерация за пасищата) организира 29-о общо събрание (EGF 2022), а централната тема е приносът на пасищата и продуктите, получени от тях за развитието на кръгови, здравословни и устойчиви хранителни системи.

Домакини на събитието ще бъдат INRAE и Университетът в Кан.

26-30 юни 2022 г.
Университетът в гр. Кан, Нормандия, Франция

  • Регистрация за събитието може да бъде направена до 31 май 2022 г. ТУК!
  • Пълна програма на събитието: ТУК!

 

 

Централна тема на срещата

Централната тема на конгреса е приносът на пасищата и продуктите, получени от тях, за развитието на кръгови, здравословни и устойчиви хранителни системи и условията за изразяване на техния принос. Поставянето под въпрос на системите за производство на продукти от тревопасни животни задължително трябва да ни накара да се замислим за мястото, което отреждаме на тревните площи като хранителен ресурс. Пашата може също така да допринесе за хуманното отношение към животните и за положителния имидж на системите за отглеждане на тревопасни животни. От друга страна, пасищата могат да се разглеждат като резервоар и средство за запазване на биологичното разнообразие, структуриране на ландшафтите, регулиране на биогеохимичните цикли, подпомагане на намаляването на употребата на пестициди, принос към борбата с глобалното затопляне чрез способността им да съхраняват C и албедото им, принос към правилното биологично функциониране на почвите и ограничаване на почвената ерозия. Какви площи и видове пасища и управление на пасищата са необходими, за да се възползват от тези услуги и да ги увеличат максимално? Възможностите вероятно ще варират в зависимост от местните условия. Поради това тревните площи са в центъра на много въпроси, изразени в „Зелената сделка“, стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологично разнообразие за европейските хранителни системи. Въпросът за кръговрата се отнася до връзката с местния/регионалния контекст или до по-широки мащаби и обхваща голямото разнообразие от територии и техните пасища.

Тъй като очакванията по отношение на ефективността на хранителните системи на бъдещето са многобройни и тъй като значението на всяка ефективност варира в зависимост от вижданията на заинтересованите страни и местния климатичен и агрономически контекст, постигането на целите изисква търсенето на нови компромиси между различните услуги. Анализът на връзката между екосистемните услуги (компромиси и синергии), техните движещи сили, включващи икономически, социални, биологични и биотични регулаторни процеси, и търсенето на компромиси ще бъдат в основата на конгреса. Освен осигуряването на храна за тревопасните животни, ще бъде разгледана диверсификацията на използването на пасищата, по-специално за производство на енергия, биоматериали и фуражи за животни от едър рогат добитък или за производство на и последиците за предоставянето на други услуги, признати от обществата.

Основните доклади на конгреса ще бъдат изготвени от група автори от различни дисциплини и различни региони на Европа, за да се представи по-глобална визия, да се подчертаят точките на различие и сближаване и да се насърчи максимално взаимното обогатяване на мненията.

Ето и темите в пленарните сесии: 

  • Сесия 1: Пасищата в перспектива
  • Сесия 2: Пакети от услуги, предоставяни от тревните площи
  • Сесия 3: Използване на биологичното разнообразие за намаляване на уязвимостта и повишаване на устойчивостта на системите, основани на пасища
  • Сесия 4: Търсене на синергия между животни, пасища и култури
  • Сесия 5: Инициативи за трансфер и съвместно изграждане на иновации в и за пасищата

Нормандия е известна с постоянните си пасища и висококачественото сирене, масло и кремове, произвеждани от нормандските крави, говеждо месо и коне, които се отглеждат от тези пасища. Част от тревните площи са част от редица проекти за опазване на природата. EGF 2022 ще предложи на делегатите възможността да видят и да се запознаят отблизо с тези различни аспекти на местното селско стопанство.

Източник: https://egf2022.symposium.inrae.fr/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!