Институт по аграрна икономика към ССА, организира ежегодната Международна научна конференция „Аграрната икономика – в подкрепа на земеделието“ под мотото „Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики“, която ще се състои на 27-28 октомври 2021 г. в гр. София.

Конференцията е насочена към  академичните и научните среди, представители на бизнеса в земеделието, местната администрация и държавната адмиинистрация.Официални езици ще са английски и български.

5 тематични направления:

  1. Земеделски и стокови пазари – макроикономически ефекти;
  2. Земеделски политики в прехода към устойчива и зелена икономика;
  3. Пазарът на храни – COVID-19 и международната търговия;
  4. Бъдещето пред различните типове селски райони;
  5. Иновации, кръгова и биоикономика;

Организаторите посочват ,че форумът ще се проведе в хибриден формат с възможност за он-лайн и присъствено представяне на докладите на място в Института по аграрна икономика /ИАИ/.

Срокове:

  • Подаване заявки за участие с резюмета на английски език /до 200 думи/: 20.09.2021 г.
  • Одобряване на участията: 27.09.2021 г.
  • Представяне на пълните доклади на английски език: 15.11.2021 г.
Информация, относно исискванията за оформяне на докладите и заявка за участие може да видите ТУК

Източник: www.iae-bg.com

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!