Работната програма за 2020 г. на най-големия източник за финансиране на изследвания и иновации на ЕК програма Хоризонт 2020 вече е готова и има яснота до кога ще бъдат отворени следващите процедури, информира новата брошура на мрежата на Европейското партньорство за иновации –  EIP AGRI.

Възможностите за кандидатстване са отворени за всички организации, самостоятелно участие на фермери, проекти по подхода Multi actor approach, включително кандидати извън Европа. Публикуваме график сега, за да има възможност българските фермери и браншови организации да се включат още при първите приеми за кандидатстване през 2020 година. Последната Работна програма 2018-2020 г. на Хоризонт 2020 предоставя 1.3 млрд. евро финансиране за следващите три години, от които 1 млрд. евро са за селско стопанство, храни и селски райони. Отделно 500 млн. евро са за Multi actor approach проекти. Възможности за финансиране за последния прием възлизат на над 469 млн. евро, разделени в три основни теми:

  • Устойчива продоволствена сигурност (Sustainable food security -SFS)
  • Възраждане на селските райони (Rural renaissance -RUR)
  • Храна и природни ресурси (Food and natural resources -FNR)

Какви са целите:

  • Да се осигури по-здравословна и чиста храна за хората като се прилагат по-щадящи за културите торове и препарати, като се опазва околната среда и се започнат малки стъпки за изменение на промените в климата
  • Да се обновят и модернизират селата, да се създадат условия за създаване на местен бизнес, който пести енергия, опазва земеделските земи и околната среда, подобрява интернет връзките, услугите,  създава продукти, необходими на бизнесите в града. С мерки за опазването на ресурсите -вода, почва и намаляването на отпадъците  започваме да говорим за биоикономика. Реализирането на производството по различни начини от селата към градовете е само едното лице на кръговата икономика. В нея влизат нови разбирания за онлайн доставки, иновативни подходи за производство и продажба на храни.
  • Всички тези стъпки са с цел подготвяне на почвата за бъдещите дейности по Хоризонт 2020, като програмата най-вероятно ще се казва Хоризонт Европа.

Още възможности:

Има още възможности за селското и горското стопанство в други части на работната програма Хоризонт 2020 като например приемите по процедури като: „Дигитализиране и трансформиране на европейската индустрия и услуги“ (LEIT-ICT), “Изграждане на нисковъглеродно, устойчиво на климата бъдеще“ (SC5), “Озеленяване на икономиката в съответствие с целите за устойчиво развитие“ (SC5) или „Пилот на Европейския съвет за иновации“ –“European Innovation Council Pilot”.

Какво е Хоризонт 2020

Програмата Хоризонт 2020 е най-големият източник за финансиране за изследвания и иновации на Европейската комисия. Това са 3.7 млрд. евро публичен ресурс за устойчиво земеделие, гори, качество на храните, продоволствена сигурност, аквакултури, изследвания на водните ресурси и биоикономика за 2014-2020 година. Целта е да се намерят решения на конкретни проблеми, пред които фермерите и заетите в горското стопанство се изправят. Хоризонт 2020 финансира проекти, в  които наука, фермери и фермерски организации работят заедно, за да решават своите проблеми, обменят опит и постигат конкретни резултати. Проектите се подкрепят активно от мрежата на Европейското партньорство за иновации –  EIP AGRI „Селскостопанска производителност и устойчивост“.

Всички отворени процедури през 2020 година може да видите в новата брошура на EIP AGRI за Хоризонт 2020:

Еip-agri_brochure_horizon_2020

 

 

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 666 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!