52 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (3 069 678 00 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ (ДФЗ) към 28.02.2022 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 586 023 769 евро от ЕЗФРСР.

56 % е изпълнението на ПРСР спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 109 763 253 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) по данните на ДФЗ към 28.02.2022 г. Договорените средства представляват 55.88 % от общия бюджет на Програмата, което поставя ПРСР по този показател на последно място в класацията за изпълнението на всички оперативни програми в България.

След като с Решение за изпълнение на Комисията C(2021) 8541 от 19.11.2021 г. бе одобрена 11- тата нотификация на Програмата, уреждаща нейното удължено прилагане и финансиране със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г., настоящите данни на ДФЗ отразяват увеличения бюджет на ПРСР 2014-2020.

Справка на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 28.02.2022 г. показва:

  • 42.85 % (ЕЗФРСР) е усвояването по НЕ ИСАК базираните мерки; 1 100 732 891 евро са изплатените средства (ЕЗФРСР+ НФ), от които 931 518 073 евро са от ЕЗФРСР; 56.22%  е договарянето по НЕ ИСАК мерките (ЕЗФРСР) спрямо общият им бюджет (или 1 445 988 183 евро е договорената сума по ЕЗФРСР + НФ); 8 808 е броят на сключените договори по тези мерки;
  • 72.28% (ЕЗФРСР) е усвояването по ИСАК базираните мерки, а 866 401 577 евро са изплатените средства по компенсаторните мерки (ЕЗФРСР+ НФ)– от тях 654 505 696  евро са средствата от ЕЗФРСР.

👉Обобщената справка на ДФЗ към 28.02.2022 г. можете да видите👉 ТУК!

Източник: ДФЗ; https://ruralnet.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 31 март тече обществено обсъждане на проекта за Стратегически план по ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!