54 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.01.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 276 507 15 евро от ЕЗФРСР.

76 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, 67 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 1 949 489 17 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) към 31.01.2021 г.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.01.2021 г. показва:

  • 40.29 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 78.15 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 842 569 835 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);
  • 79.70 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 744 557 872 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

 

 

Справката на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.01.2021 г. можете да видите ТУК.

👉201.9 млн. евро към ПРСР 2014-2020 за 2021 и 2022 година от NextGeneration EU

👉Два европейски фонда финансират удъжената ПРСР 2014-2020 през 2021 и 2022 г.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА; https://ruralnet.bg/

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!