54 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.12.2020 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 271 498 945 евро от ЕЗФРСР.

79 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, а 72 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР) към 31.12.2020 г, а 2 105 206 47 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**).

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2020 г. показва:

  • 40.83 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 83.47 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 817 943 976 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);
  • 79.70 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 732 339 368 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

 

Пълната информация на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.12.2020 г. по мерки можете да видите ТУК.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!