59 % е общият процент нa усвояване по всички мерки на ПРСР 2014-2020 спрямо общия бюджет на Програмата (2 366 716 96 евро, ЕЗФРСР*), съгласно обобщените данни на ДФ “Земеделие“ към 31.05.2021 г. Общо изплатените средства по Програмата са в размер на 1 414 169 434 евро от ЕЗФРСР.

79 % е изпълнението на ПРСР спрямо бюджета (ЕЗФРСР) от отворени приеми/кампании, 68 % е изпълнението на Програмата спрямо общия й бюджет (ЕЗФРСР), а 2 012 996 574 евро са договорените суми по Програмата (ЕЗФРСР+НФ**) към 31.05.2021 г.

Справка на ДФ „Земеделие“ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.05.2021 г. показва:

  • 47.89 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за НЕ ИСАК базираните мерки, 81.99 % е договарянето спрямо бюджета от отворени приеми, а 946 752 441 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ);
  • 87.40 % е изпълнението на ПРСР 2014 – 2020 за ИСАК базираните мерки, а 810 857 291 евро е общо изплатената сума по тях (ЕЗФРСР+НФ).

 

👉Справката на ДФЗ за изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 31.05.2021 г. можете да видите ТУК.

Източник: ДФ „Земеделие“- РА

*ЕЗФРСР- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони; **НФ- национално финаниране

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!