Отворен е прием по схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2021 г.

Отворен е прием по схемите за хуманно отношение към птици и свине за 2021 г.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) стартира днес прием на заявления за участие по схемите за държавни помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ и „Помощ за реализирането на доброволно поети...
ПРСР 2014-2020 ще подпомогне разширяването на териториалния обхват на НССЗ чрез мобилни общински офиси. В ход е обществено обсъждане на проектонасоките по процедурата.

ПРСР 2014-2020 ще подпомогне разширяването на териториалния обхват на НССЗ чрез мобилни общински офиси. В ход е обществено обсъждане на проектонасоките по процедурата.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински...
Промени в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 19 февруари

Промени в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 19 февруари

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 4), Контекст Тъй като в...
Промени в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 19 февруари

Промени в наредбите за прилагане на мерки 10, 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 18 февруари

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане: проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 (НИД на Наредба № 7), проект на НИД на...
Промени в наредбата за прилагане на мярка 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 19 февруари

Одобрени за финансиране са 6 проекта на МИГ в частта на малките пилотни проекти по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 –2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на 6 проектни предложения, подадени през ИСУН в рамките на крайния срок по процедура № BG06RDNP001-19.372 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти...
До 26 януари е обсъждането на проектонасоките за втория прием за публични субекти по подмярка 5.1 на ПРСР. 2,93 млн. лв ще е бюджетът за допустимите кандидати БАБХ, ИАБГ или НДНИВМИ.

До 26 януари е обсъждането на проектонасоките за втория прием за публични субекти по подмярка 5.1 на ПРСР. 2,93 млн. лв ще е бюджетът за допустимите кандидати БАБХ, ИАБГ или НДНИВМИ.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.004 „Проектни предложения подадени от публични субекти“ по подмярка 5.1 „Подкрепа за...
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!