МС одобри проекта на програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

МС одобри проекта на програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027

Министерският съвет одобри на 28.09.2022 г. проекта на Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 преди представянето й в Европейската комисия. Одобрени са и ангажиментите на България като държава-участник в...
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 57 са отворените процедури на Местни инициативни групи (МИГ) в страната, които се финансират чрез ПРСР 2014-2020*. Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за подхода ЛИДЕР (от френски език „Liaison...
До 14 октомври е отворена покана на EIT Food за подбор на иновативни проекти, свързани с по-здравословен живот чрез храната, нулеви емисии в хранителната индустрия, прозрачна и устойчива хранителна система

До 14 октомври е отворена покана на EIT Food за подбор на иновативни проекти, свързани с по-здравословен живот чрез храната, нулеви емисии в хранителната индустрия, прозрачна и устойчива хранителна система

EIT Food е една от 9-те общности за знания и иновации на Европейския институт за иновации и технологии. Настоящата покана е отворена за консорциуми от държави членки на ЕС и асоциирани страни към „Хоризонт Европа“. Целта е подбор на иновативни проекти, които ще...
Прием’ 2021 на подмярка 4.1 от ПРСР: ДФЗ приключи административната оценка на 1 868 проекта. В надпреварата продължават 1 676 проекта, а за 141 тече срок за възражения.

Прием’ 2021 на подмярка 4.1 от ПРСР: ДФЗ приключи административната оценка на 1 868 проекта. В надпреварата продължават 1 676 проекта, а за 141 тече срок за възражения.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира за приключилата оценка за административно съответствие и допустимост (ОАСД) на 1 868 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1...
Прием’ 2021 на подмярка 4.1 от ПРСР: ДФЗ приключи административната оценка на 1 868 проекта. В надпреварата продължават 1 676 проекта, а за 141 тече срок за възражения.

26 проекта за близо 123 млн. лв. подадоха „Напоителни системи“ ЕАД в последния прием по подмярка 4.3 на ПРСР

26 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.016 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа...
Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

Обнародвани са промени в НАРЕДБА № 6 за прилагане на НППЛВС 2019-2023

В брой 72 на Държавен вестник от 09.09.2022 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 –...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!