До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

НССЗ изготвя безплатно проектни предложения на кандидатите по стартиралата процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020. За да се възползват малките фермери от...
3- 10 декември: Пчелари с унищожени през лятото на 2020 г. пчелни семейства кандидатстват за обезщетения в ОД на ДФЗ

3- 10 декември: Пчелари с унищожени през лятото на 2020 г. пчелни семейства кандидатстват за обезщетения в ОД на ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) обяви начало на прием на заявления за обезщетения на пчеларите по схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери“, чиито пчелни семейства са унищожени в резултат от...
До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

Одобрен за финансиране е още 1 проект на МИГ за сътрудничество по подмярка 19.3 от ПРСР 2014 –2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) съобщи за одобрено финансиране на проект на МИГ Троян, Априлци, Угърчин за проект  „Открий го! Местното вино“ с обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер на 568 038,99 лева. Проектът е подаден по...
До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

До 2 март е отворен прием за малките стопанства по подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 30.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020. До 17:30 ч. на 02 март...
Онлайн на 9 декември: Информационен ден за новия инструмент на ЕК „Interregional Innovation Investment“

Онлайн на 9 декември: Информационен ден за новия инструмент на ЕК „Interregional Innovation Investment“

С бюджет от 145 милиона € Европейската комиси (ЕК) пусна първата покана за проекти по новия инструмент за финансиране на междурегионални инвестиции в иновации (I3 от „Interregional Innovation Investment“), която обхваща 2021 и 2022 г. През програмния...
До 23 февруари малките фермери могат да заявят в НССЗ безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 от ПРСР

До 28 февруари е отворен прием за млади фермери по подмярка 6.1 на ПРСР. ВИЖТЕ Резюме!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 25.11.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011 по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020. 24 447 500 лева е...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!