До 28 октомври е обсъждането на проектонасоките за 2-рия прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари

До 28 октомври е обсъждането на проектонасоките за 2-рия прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари

Управляващият орга (УО) на ПРСР 2014 – 2020 публикува за обществено обсъждане ПРОЕКТ на насоки по процедура № BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020....
„ХОРИЗОНТ 2020“: Информационни сесии по 10-те области на поканата от 1 млрд. € за Европейския зелен пакт

„ХОРИЗОНТ 2020“: Информационни сесии по 10-те области на поканата от 1 млрд. € за Европейския зелен пакт

„ХОРИЗОНТ 2020“: ЕК обяви покана за 1 млрд. € за стимулиране на зеления и дигитален преход по линия на Европейския зелен пакт 26 януари 2021 г. е крайният срок за представяне на предложения По време на състоялите се в периода 22- 24 септември 2020 г. „Европейски...
Правителството отпуска 12 млн. лв. за финансиране на ДДС на общините с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020

Правителството отпуска 12 млн. лв. за финансиране на ДДС на общините с одобрени проекти по ПРСР 2014-2020

В днешния брой на Държавен вестник (бр. 90 от 20.10.2020 г.) е обнародвано Постановление № 282 от 15 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност...
До 28 октомври е обсъждането на проектонасоките за 2-рия прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари

От 26 октомври до 13 ноември е приемът по подмярка COVID 3 на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ Резюме!

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува днес Заповед с №03-РД/3575 от 19.10.2020 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, съгласувана с министър Десислава Танева, за определяне периода на прием на  заявления  за...
До 28 октомври е обсъждането на проектонасоките за 2-рия прием по подмярка 16.4 на ПРСР 2014-2020, подкрепяща къси вериги и местни пазари

До 15 януари 2021 г. е отворен прием по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 за агроиновации на оперативни групи по ЕПИ

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от...
22 проекта са подадени по горската подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020

22 проекта са подадени по горската подмярка 8.1 от ПРСР 2014-2020

22 са проектните предложения, подадени в рамките на приема по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от ПРСР 2014-2020. Общата стойност на подадените проектни предложения е 3 179 551.10 лева.  Това установи справка, направена в 17:40 ч. днес от Звеното за управление...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!