До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

Подпомагането по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.” е насочено към малки и средни предприятия, както и към признати групи или организации на производителите плодове и зеленчуци. 100 000 лева е...
2- 20 август 2021: Прием на заявления по de minimis за преработка на розов цвят

2- 20 август 2021: Прием на заявления по de minimis за преработка на розов цвят

От 2 август 2021 г. в териториалните структури на Държавен фонд  „Земеделие“ (ДФЗ) се отваря прием по помощта de minimis за компенсиране на част от разходите за преработка на цвят от маслодайна роза, реколта 2021 г. Приемът ще продължи до 20 август. Средствата ще...
ПРСР 2014-2020: Над 10 млн. лв. получават 21 бенефициенти по подмерки 4.1, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 20

ПРСР 2014-2020: Над 10 млн. лв. получават 21 бенефициенти по подмерки 4.1, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 20

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщава за оторизацията на 10 026 017,23 лв. към 21 бенефициентa по няколко подмерки/мерки на ПРСР 2014-2020. Разпределението по подмерки/мерки е следното: по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 2 974 567,95...
ПРСР 2014-2020: Над 10 млн. лв. получават 21 бенефициенти по подмерки 4.1, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 20

С 20 млн. лева е увеличен бюджета на прием’ 2018 по подмярка 4.2 от ПРСР. ВИЖТЕ заповедта!

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от...
1- 24 септември 2021: Прием на заявления по държавната помощ за отстъпка от акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство

1- 24 септември 2021: Прием на заявления по държавната помощ за отстъпка от акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщи, че Управителният съвет на ДЗФ е одобрил по време на свое заседание на 27.07.2021 г. Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното...
ПРСР 2014-2020: Над 10 млн. лв. получават 21 бенефициенти по подмерки 4.1, 6.4.1, 7.2, 19.2, 19.4 и мярка 20

Целеви прием по подмярка 4.1 на ПРСР: ДФЗ публикува финален списък на 647 проекта, които преминават на оценка за административно съответствие и допустимост

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че на 27.07.2021 г. е приключил с предварителното класиране на 647 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!