До 17 август е отворен целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

До 17 август е отворен целеви прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР

Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 обяви прием по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014 Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 39 116...
До 13 юни е отворена покана на EIT Food за жени предприемачи в сектор агрохрани по програмата „EWA“ – Empowering Women in Agrifood

До 13 юни е отворена покана на EIT Food за жени предприемачи в сектор агрохрани по програмата „EWA“ – Empowering Women in Agrifood

„EWA“ – Empowering Women in Agrifood е 6-месечна предприемаческа програма на EIT Food, насочена към жени предприемачи от България, Чехия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Испания или Турция за създаване на бизнес решения за...
ЕК увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“, за да подкрепи иновациите в опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии и да помогне на разселените изследователи от Украйна

ЕК увеличава бюджета на „Хоризонт Европа“, за да подкрепи иновациите в опазването на околната среда, здравеопазването и цифровите технологии и да помогне на разселените изследователи от Украйна

Европейската комисия (ЕК) прие на 10 май 2022 г. изменение на работната програма за 2021—2022 г. по „Хоризонт Европа“, с което увеличи нейния бюджет с почти 562 млн. евро. Програма „Хоризонт Европа“ е най-амбициозната рамкова програма на ЕС за научноизследователска и...
18 – 20 май: Онлайн информационни дни на CINEA по програма LIFE на ЕС

18 – 20 май: Онлайн информационни дни на CINEA по програма LIFE на ЕС

В периода от 18 май до 20 май 2022 г. ще се проведат информационни дни по програма LIFE на ЕС за околна среда и климат за периода 2021-2027 година. Целта на сесиите е да информират потенциалните кандидати за програмата, поканите и приоритетните теми за 2022 г....
Онлайн информационни дни на 17 и 18 май за мисиите на ЕС по „Хоризонт Европа“. Научете за възможностите по предстоящите приеми през 2022 г.

Онлайн информационни дни на 17 и 18 май за мисиите на ЕС по „Хоризонт Европа“. Научете за възможностите по предстоящите приеми през 2022 г.

Мисиите на ЕС са новост от програмата за изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за програмния период 2021-2027 година, която има за цел да отговори на някои от най-големите предизвикателства пред нашето общество. Искате ли да научите повече за възможностите, които...
От 17 до 27 май тече прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от НППЛВС 2019 – 2023

От 17 до 27 май тече прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от НППЛВС 2019 – 2023

От 17 до 27 май 2022 г. се провежда прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарски-я сектор за периода 2019-2023 (НППЛВС 2019-2023), съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Кризисната мярка, която се прилага...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!