ПОКАНА за работна среща „Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“

ПОКАНА за работна среща „Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“

Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на предстояща работна среща „Набиране на идеи относно ролята на Национална селска мрежа и работата на Звеното за управление“. Срещата е определена за 15 май 2019 г. от 9:00 до...