До 14 февруари тече обсъждане на завишените санкции в Методиката по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, които ще се прилагат за кампания 2020

До 14 февруари тече обсъждане на завишените санкции в Методиката по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, които ще се прилагат за кампания 2020

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Заповед на министъра на земеделието, храните и горитеза изменение и допълнение на Методиката за намаляване или отказване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ от...
До 22 януари е обсъждането на проектонасоките по подмярка 7.3 на ПРСР. 42 млн. евро ще е бюджетът за широколентова инфраструктура.

До 22 януари е обсъждането на проектонасоките по подмярка 7.3 на ПРСР. 42 млн. евро ще е бюджетът за широколентова инфраструктура.

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване,...
Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

Общо 55 са отворените процедури на МИГ в страната, от които: 41 са по ПРСР 2014-2020, 8 са по ОПИК 2014-2020, 5 са по ОПРЧР 2014-2020 и 1 по ОПНОИР 2014-2020.  Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г. Повече за...
До 14 февруари тече обсъждане на завишените санкции в Методиката по мярка 10 от ПРСР 2014-2020, които ще се прилагат за кампания 2020

Увеличават с 500 хил. евро бюджета по горската подмярка 8.6 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 397 от 25.04.2018 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с което предлага...
Увеличават с 3,414 млн. евро бюджета по горската подмярка 8.3 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Увеличават с 3,414 млн. евро бюджета по горската подмярка 8.3 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 630 от 10.07.2018г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с което предлага...
Увеличават с 20,83 млн. евро бюджета за инвестиции в религиозни храмове по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Увеличават с 20,83 млн. евро бюджета за инвестиции в религиозни храмове по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020. В ход е обществено обсъждане на предложението.

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Заповед № РД 09 – 481 от 22.06.2020 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, с което предлага...
error: Съдържанието е защитено!!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!