До 17 ноември е обсъждането на проектонасоките за прием по подмярка 6.1 на ПРСР. 24,4 млн. лв. ще е бюджетът!

До 17 ноември е обсъждането на проектонасоките за прием по подмярка 6.1 на ПРСР. 24,4 млн. лв. ще е бюджетът!

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува за обществено обсъждане Проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-6.011  по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020. ...
На 9 и 10 декември е онлайн конференцията на ЕК „EU Agricultural Outlook 2021“

На 9 и 10 декември е онлайн конференцията на ЕК „EU Agricultural Outlook 2021“

Европейската комисия (ЕК) обяви датите и програмата за тазгодишното издание на конференцията EU Agricultural Outlook, което ще се  проведе онлайн на 9 и 10 декември 2021 г. Конференцията на ЕК EU Agricultural Outlook се провежда всеки декември от 2014 г. насам и за...
До 17 ноември е обсъждането на проектонасоките за прием по подмярка 6.1 на ПРСР. 24,4 млн. лв. ще е бюджетът!

До 17 декември 2021 г. е отворен приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува на 9.08.2021 г. обява за откриване на Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-4.013  по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в...
„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

„Златна праскова“ 2021: Национална селска мрежа Ви очаква на 29 юли в Гавраилово

На 29 юли 2021 г. Национална селска мрежа (НСМ) ще се включи във фолклорния събор „Златна праскова“, който се провежда ежегодно в с. Гавраилово, общ. Сливен. За първи път празникът „Златна праскова“ е проведен през 2002 г. и се е превърнал в емблематичен за селото...
До 18 май тече обсъждане на промени в условията за изпълнение по прием 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

До 18 май тече обсъждане на промени в условията за изпълнение по прием 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО) публикува за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020, с която се...
До 18 май тече обсъждане на промени в условията за изпълнение по прием 2018 г. на подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Подмярка 4.1 на ПРСР 2014-2020: Приключи предварителното класиране на 647 проекта от целевия прием. Тече 14-дневен срок за възражения!

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира, че днес приключи предварителното класиране на 647 проектни предложения, подадени в рамките на приема по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008  „Целеви прием за земеделски стопани в...

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!