Редица европейски организации представляващи фермери, кооперативи, хранително-вкусовата, преработвателната индустрия и транспорта отправиха през последните дни официални апели към Европейската Комисия (ЕК) за предприемането на незабавни мерки, с които да бъде гарантирана земеделската дейност, спокойното функциониране на агро-хранителната верига и транспортния сектор в Европа.

Реакциите на организациите са в отговор на проблемите с блокираните гранично- пропускателни пунктове, произтичащи от решенията на много държави-членки от ЕС през последните дни да затворят границите си, за да спрат разпространението на вируса COVID-19.

 Като се има предвид обаче, че агро-хранителната веригата за доставки в Европа е силно интегрирана и функционира отвъд границите на страните от ЕС, в изявленията на организациите основен апел е предприемането на всички необходими мерки за предотвратяване на прекъсването на доставките на суровини, храни и фуражи, както и гарантиране на снабдяването на фермерите, хранителната индустрия и преработвателите с всички необходими земеделски суровини.

„Способността ни да осигуряваме храна за всички ще зависи от запазването на единния пазар на ЕС…Веригата на доставки на храни трябва да се разглежда като основен сектор във всички държави-членки на ЕС.“, подчертават в общото си изявление организациите Copa-Cogeca, FoodDrinkEurope и CELCAA.

👉С общото изявление на Copa-Cogeca, FoodDrinkEurope и CELCAA, изпратено до председателя на ЕК можете да се запознаете 👉„JOINT STATEMENT: Ensuring food security is our primary objective“

Европейската млечна асоциация (European Dairy Association, EDA) също поиска ЕК да предприеме мерки, които да осигурят спокойното функциониране на хранителната верига. EDA настоятелно призовава ЕК, компетентните органи на всички държави-членки на ЕС и Обединеното кралство да изготвят конкретни мерки, за да гарантират: „непрекъснатост на всички операции по събиране на мляко в целия Съюз, включително през граница; че всички линии на доставка се поддържат отворени в целия Съюз, включително и зад граница, за да се управлява потока от продукти и да се гарантира, че млечната промишленост може да поддържа рафтовете в магазините и хладилните складови наличности“

👉С изявлението на EDA изпратено до генералния директор на DG SANTE – Anne Bucher и до генералния директор на DG AGRI- Maria-Angeles Benitez-Salas можете да се запознаете 👉„СOVID-19: keep the milk &dairy supply lines open“

С общото изявление излязоха и европейските организации COCERAL (Европейска асоциация за търговия със зърнени култури, ориз, хранителни маслодайни култури, маслиново масло, масла и доставки на храни), FEDIOL (Европейска асоциация за растителни масла и протеини) и FEFAC (Европейска федерация на производителите на фуражи), в което поискаха от ЕК спешни действия за предотвратяване на прекъсването на доставките на храни и фуражи в условията на рестрикциите за COVID-19. Снабдяването на фермерите, хранителната индустрия и преработвателите с всички необходими земеделски суровини следва да продължи.

👉С общото изявление на COCERAL, FEDIOL и FEFAC можете да се запознате👉 „ЕU grains, oilseeds and feed value chain partners call on the Commission to take urgent steps to avoid disruption of food and feed supply in Europe“ 

33 европейски асоциации, представляващи транспорт, управители на инфраструктура, оператори, работници във всички видове транспорт и логистика, изпълнители, местни и регионални власти, доставчици на логистични услуги, спедитори, потребители и доставчици на оборудване в морския, пристанищния, вътрешния воден, железопътния и пътния транспорт, авиационния и интермодален сектори, както и подпомагащи индустрии и компании, съвместно подкрепиха следното изявление “Транспортът ни позволява да продължим“.

Транспортният сектор играе решаваща роля в доставката на стоки, по-специално лекарства, медицински изделия, храни и други основни стоки, необходими за преодоляване на тази криза. Транспортният сектор също се оказва жизненоважен инструмент в тези времена, когато много европейски граждани са ограничени в своята мобилност.“, изтъкват в изявлението си организациите.

👉С общото изявление на 33-те организации от транспортния сектор в Европа можете да се запознаете👉„COVID-19 | Transport keeps us going“

Днес, 25 март 2020 г., от 14:00 ч. Хърватското председателство ще проведе видеоконферентна среща на високо ниво между министрите на земеделието на ЕС, за да се обсъдят последствията от рестриктивните мерки, наложени заради COVID-19. Няма да бъдат приемани официални решения, защото срещата е неформална, а  идеята е да се изпрати съвместно съобщение към обществото за ролята на земеделските стопани за постигането на непрекъснатост във веригите на доставка на безопасна храна към гражданите на ЕС и необходимостта да се предотврати презапасяване.

Източник: https://copa-cogeca.eu; http://eda.euromilk.org; www.coceral.com; www.consilium.europa.eu

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 676 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!