Оперативна група IdEA: иновации за подпомагане на млекопроизводителите в Нормандия за по-правилно прилагане на антибиотици

Решаван от Оператвината група (ОГ) практически проблем: Да се даде възможност на ветеринарните лекари да съдействат на фермерите за по-правилно прилагане на антибиотици, за да се гарантира доброто здраве на стадата, отчитайки приоритетите и ограниченията пред фермерите.

Партньори в ОГ са Institut de l’Elevage, GDS Orne, GTV Normand в партньорство с Coopérative Isigny Sainte Mère & OP des trois vallées.

Цел на проекта е да се създаде иновативен инструмент за подкрепа, целящ по-правилно прилагане на антибиотици, включително изпълнение на дългосрочен договор за напредък. Този договор, изготвен съвместно от фермери и ветеринари, ще обхваща средствата за контрол на болестите при млечните крави във всяка ферма, както и целите, приоритетите и ограниченията на всеки фермер. Процесът на съвместно изготвяне позволява споделен подход за подобряване на употребата и консумацията на антибиотици в стадата с млечни крави в Нормандия.

Основни дейности в проекта на ОГ:

 1. Да се идентифицират иновативни пилотажни маркери, използвани в млечни ферми с ниска консумация на антибиотици за управление на здравето.
 2. Разработване на иновативен инструмент за подкрепа, който да се прилага от фермери и ветеринари за подобряване на  употребата на антибиотици в млечните стада в Нормандия. Инструментът ще да бъде съвместно създаден от ветеринари, фермери и експерти по здравето на млечните стада в Нормандия въз основа на принципите за управление на качеството и пилотажните маркери, идентифицирани от ветеринари и фермери.
 3. Оценка на ефективността на инструмента за подкрепа за млечните стада в Нормандия. Ще бъде осъществено 18-месечно изпитване на инструмента за подкрепа върху 30 млечни стада в Нормандия.
 4. Разпространение и съобщаване на резултатите на млекопроизводителите.

Очаквани резултати:

 1. Иновативни управленски решения, насочени към здравето на млечните стада.
 2. Чрез по-нататъшното използване на инструмента в млечните стада се цели: по-правилно прилагане на антибиотици в млечните стада и управление на здравето на стадото въз основа на показатели, които са определени съвместно от фермери и ветеринари. Изпълнение на договорите за напредък с оглед намаляване на употребата на антибиотици в млечните стада в Нормандия.

Кой ще има полза от проекта? Млекопроизводителите и техните ветеринари са основните таргет групи на проекта. Инструментът за подкрепа ще бъде полезен и за студентите по ветеринарна медицина и бъдещите млекопроизводители, които ще се запознаят с нов подход към управлението на здравето, включително договор за напредък между фермери и ветеринари. IdEA също така е в унисон с концепцията One Health: ще се постигне по-правилно прилагане на антибиотици с цел управление на здравето на млечните стада и така, косвено ще се намали необходимостта от ветеринарната медицина за антимикробната резистентност.

Проектът на ОГ започва на 01.06.2019 г. и ще приключи на 31.03.2019 г., а бюджетът е в размер на 131 428 €. Все още няма документирани резултати, тъй като проектът е току-що стартиран. Лице за контакт с ОГ: Marlène Guiadeur; e-mail: marlene.guiadeur@idele.fr

Фокус група на ЕПИ-АГРИ на тема: Как да се създадат добри условия за отглеждане на млечни крави в различните производствени системи?

Конкурентната среда на системите за производство на млечни продукти често е свързана с повишен натиск за благосъстояние на животните, необходим поради различни стресови фактори. Понякога се твърди, че се прави компромис между производството и благосъстоянието и здравето на животните. Фокус групата на ЕПИ-АГРИ за здрави и устойчиви системи за производство на млечни продукти обсъди как да се съвместят тези елементи.

Ключови въпроси, разгледани от Фокус групата

Устойчивата и здрава система за производство на млечни продукти може да се възстанови след промените в екологичните, социалните или икономическите условия или да се адаптира към тях. Стабилността на системата съчетава висок производствен потенциал с устойчивост на стресови фактори, което позволява стабилно и високо производство при разнообразни условия. Експертите от фокус групата заключиха, че няма единна система за производство на млечни продукти, а вместо това съществуват множество  производствени системи, всяка със съответните си предимства и недостатъци. Системата за конкретна държава, регион или стопанство трябва да бъде стабилна, устойчива и да осигурява добър доход и възвръщаемост на инвестициите за земеделския стопанин, като в същото време максимизира благосъстоянието и здравето на животните, както и социалната и екологичната устойчивост.

Основни констатации на Фокус групата на ЕПИ-АГРИ: Експертите от фокус групата установиха кои са основните фактори, които могат да повишат стабилността и устойчивостта:

 • Генетично здрави и устойчиви млечни крави за бъдещето.
 • Стратегии за управление на фермите за увеличаване на стабилността и устойчивостта на системите за производство на млечни продукти.
 • Влиянието на прецизното животновъдство върху устойчивостта на млечните ферми.
 • Социални предизвикателства, включително възстановяване на тесните връзки между потребителите и производителите и търсене на синергия с икономически фактори, за да се направят млечните ферми стабилни и устойчиви.
 • Устойчиви и стабилни системи за производство на продукти от краве мляко.
 • Показатели за стабилни и устойчиви системи за производство на млечни продукти.
 • Умения за бъдещо стабилно и устойчиво производство на млечни продукти – учебна програма за фермери и консултанти.

Идеи за оперативни групи от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Ключови показатели за ефективност: идентифициране на показатели за оценка на уменията за стабилни и устойчиви системи за производство на млечни продукти, какви консултативни области са необходими за увеличаване на стабилността и устойчивостта на млечните ферми?
 • Недостиг на работна сила за млечните ферми: установяване на причините за недостиг на работна ръка в млечните ферми, разработване на обучение за нови служители и сътрудничество между фермите.
 • Как да се подобри комуникацията от млечна ферма до чашата мляко?
 • Подобряване на прецизното животновъдство.
 • Разработване и тестване на лесни за използване сензори в производството на млечни продукти.
 • Тестване и демонстрация на съществуващи системи в различни среди.

Потребности от изследвания от практиката, установени от Фокус групата на ЕПИ-АГРИ:

 • Валидиране на показатели за стабилност и устойчивост: анализ на съществуващите показатели за различни нужди в зависимост от приспособимостта на тези показатели към условията на фермата, системата, региона или други.
 • Интегриране на поакзателите към индекси: индекси = показатели, класифицирани в групи. Тези индекси сравняват ефективността на фермите с оглед на увеличаване на стабилността и устойчивостта; индексите трябва да бъдат надеждни и лесни за разбиране от фермерите, а някои от тях и от обществото.
 • Производство на култури и фуражи: търсене на най-добри практики и стратегии за подобряване на стабилността и устойчивостта на ниво отделни животни и ферми. Подобряване на усвояемостта на фуражите, на протеиновата и енергийната самодостатъчност на ниво ферма.
 • Алтернативи на фуража в случай на трайно засушаване или други проблеми.

Всички констатации от фокус-групата, както и допълнителни идеи за Оперативни групи и потребности от изследвания, са налични в окончателния доклад на уебсайта на EПИ-АГРИ: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!