Всички отворени за кандидатстване към момента схеми на Държавен фонд „Земеделие“ са следните:

От 21 април до 20 май с бюджет от 143,5 млн. лв. е приемът по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“*

В сайта на ДФЗ е публикуван проект от 01.04.2022 на Указания на схема за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“- отвори документа 55.98 KB

 

 

 

От 21 март до 29 юли прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“От 21 март до 29 юли прием по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“

*ДФЗ публикува списък на застрахователните компании, сключили споразумение с ДФЗ за прилагане на схемата през 2022 г.:

 1. „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ” АД
2. ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД
3. “ЗД ЕВРО ИНС” АД
4. ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД
5. ЗЕАД „ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП
6. ЗАД “ДАЛЛ БОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД

 

От 1 до 31 май е приемът по „училищните“ схеми за новата учебна 2022/2023 година

 

 

До 30 септември ДФЗ приема заявления за сертифициране по стандарта GLOBALG.A.P.

 

До 14 октомври е отворен прием на заявления за компенсиране на разходите за борба с доматения миниращ молец

До 14 октомври е отворен прием на заявления за компенсиране на разходите за борба с доматения миниращ молец

 

 

small

ДФЗ отпуска още 9 млн. лв. за хуманно отношение към свинете*

ДФЗ утвърди допълнителен финансов ресурс в размер на 9 млн. лева за свиневъдите по държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2022 г. Допълнителното подпомагане е по настояване на бранша от сектор „Свиневъдство“ с оглед справяне с неблагоприятната ситуация, в която се намира този сектор и отчетените затруднения пред неговото функциониране. Така бюджетът по помощта се увеличава от 35 000 000 лв. на 44 000 000 лв. В сайта на ДФЗ са публикувани на 04.04.2022 – 04.04.2022 – Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” през 2022 г. – изменение

 

small

ДФЗ: 3 млн. лв. за компенсации на земеделските стопани от природни бедствия за 2021*

От 3 май до 20 май 2022 г. областните дирекции на ДФЗ приемат заявления за подпомагане.
Управителният съвет на ДФЗ утвърди финансов ресурс от 3 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“- измръзване/слана; буря /проливен/ непрекъснат дъжд с ураганен вятър; наводнение; градушка; суша/засушаване. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2021 г. Подпомагането ще се осъществява при следния интензитет от производствените разходи по култури:

small

ДФЗ: 2,8 млн. лв. по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката през 2021 г. в Пловдивско*

Управителният съвет на ДФЗ утвърди финансов ресурс от 2,8 млн. лв. по помощта de minimis за земеделските стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% от неблагоприятното климатично условие – градушка на 28.08.2021 г. в област Пловдив. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават протоколи от общински служби или областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив за щети под 100% пропаднали площи със земеделски култури през 2021 г. в област Пловдив от паднала на 28.08.2021 г. ГРАДУШКА. От 18 май до 3 юни тече прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката през 2021 г. в Пловдивско

 

small

ДФЗ: 1 млн. лв. се отпускат на кланиците за изкупуване и реализация на българско агнешко и ярешко месо*

Срокът за кандидатстване по държавната помощ е от 18 април до 20 май 2022 г.

Управителният съвет на ДФЗ отпуска до 1 млн. лева помощ de minimis на кланици за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика и реализация на месо от дребни преживни животни (агнета и ярета) в търговската мрежа през 2022 г. Това дава възможност по време на Великденските празници и Гергьовден животновъдите да реализират голяма част от отгледаните от тях агнета и ярета на пазарни цени. На подпомагане подлежат кланици, фигуриращи в националния електронен регистър на БАБХ за предприятия с одобрение за търговия с храни от животински произход със страните-членки, отговарящи на Приложение III на Регламент 853/2004/ЕС, с категория свързана дейност код „SH” (клане). В сайта на ДФЗ са публикувани на 14.04.2022 – Указания за предоставяне на помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на кланици за организиране изкупуването на дребни преживни животни за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика и последваща реализация.

 

*Развъдните асоциации ще получат 7,5 млн. лева през 2022 г.

smallФинансов ресурс от 7 500 000 лв. утвърди Управителният съвет на ДФЗ за развъдните асоциации по схемата за държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“. Предстои ДФЗ съвместно ИАСРЖ и компетентните дирекции в МЗм да изготви за указания за прилагане на помощта, които министърът на земеделието да утвърди.

 

*ДФЗ утвърди 17 млн. лева за 2022 г. по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“

В сайта на ДФЗ са публикувани на 14.04.2022 Указания за предоставяне на държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните” през 2022 – отвори документа 166.5 KB

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Предстоящи за стартиране извънредни схеми за справяне с последиците от войната в Украйна:

Отворени приеми по НППЛВС*:

Отворени и предстоящи приеми по ПРСР 2014-2020*:

*Публикацията е актуализирана на 01.04.2022 г.,14.04.2022 г.,18.04.2022 г., 26.04.2022 г., 29.04.2022 г., 05.05.2022 г., 16.05.2022 г. и на 18.05.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!