Общини в подкрепа на местните земеделски стопани

Когато публичните институции като началните училища и детските ясли закупуват храна, те могат да съкратят разстоянието между фермерите и градските потребители. Един от начините за това е чрез включване на критерии за подбор в техните публични търгове за храни, като „капацитет за доставка на пресни продукти в рамките на определен брой дни след прибиране на реколтата“.

 „Някои училища в град Любляна имат директен контакт с местните земеделски производители, други работят с кооперация, която разпространява храната“, казва Весна Ерхарт, външен експерт в сектор „Развитие на селските райони“ към Департамента за опазване на околната среда на Община Любляна, Словения.

Община Любляна иска да насърчава закупуването на храна от местните фермери. Общинската управа отговаря за детските ясли и началните училища и ги свързва със стопаните. Но това предлага и доста предизвикателства.

 „Около 800 ферми около Любляна са малки до средни. Това предполага че училището трябва да купува продукция от редица малки земеделски производители, за да отговори на нуждите си от храна, което от своя страна носи логистично предизвикателство. В този случай едно от решенията е да се работи с дистрибутори, които събират продукция от фермерите и я доставят на училището. Друго предизвикателство е, че училищата нямат толкова персонал, който да готви, затова имат нужда от храна, която вече е наполовина или напълно приготвена. По-големите стопанства могат да осигурят това, от което се нуждаят училищата, като обелени картофи и почистени и нарязани зелени салати. Следователно те са водещи лица в работата с тръжните процедури.“, отбелязва Ерхарт.

Основната задача на Весна  Ерхарт е да свърже малки и средни ферми с лицата, които отговарят за закупуването на храна в детските ясли и началните училища. Тя и колегите от сектор „Развитие на селските райони“организират работни срещи за земеделски стопани и служители на училищата, като персонал от кетъринга и директори.

С подкрепата на телевизионния  готвач на знаменитостите Примож Долничар заедно с готвач в местното основно училище в Страндже, организират приготвяне и дегустация на ястия  от местни и сезонни продукти. Дегустацията е последвана от пазар на храни, където  земеделските производители, включително тези от по-малките ферми, споделят какво могат да произвеждат през различните  сезони, а  служители на училището се договарят и дават поръчки.

 

 

Ерхарт споделя: „Много обичам да следвам подхода „стъпка по стъпка“. След като малките стопанства направят първите си договорености с училищата, тези по-малки стопанства могат да произведат повече и в крайна сметка да кандидатстват за по-големите и сложни търгове за обществени поръчки. “

В подготовката на търговете, училищата могат да получат помощта на отдела за обществени поръчки на Община Любляна.

В резултат: оказана е помощ при изготвянето на 60 публични търга за хранителни поръчки през последните три години, като средният дял на местно производство, което е било закупено се е удвоил, от 6 на 12 процента във времето.

„Гордеем се, че можем да дадем възможност на началните училища и ясли да купуват храна дори от най-малките земеделски производители и да се сервират качествени ястия.“ казва още Весна Ерхарт

През октомври 2017 г. Любляна бе удостоена със специална награда на Миланския пакт 2017 за работата си по късата верига на доставки на храни в категорията Доставка и дистрибуция на храни. 

Източник: https://ec.europa.eu/eip/agriculture

Прочетете още вдъхновяващи идеи в брошурата ЕПИ-АГРИ: EIP-AGRI Brochure Innovation in short food supply chains: English version

ПРСР 2014-2020 подкрепя къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4, която тръгва в началото на юни 2020

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подкрея къси вериги на доставки и местни пазари чрез подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“. На  1-ви юни изтече срока за обществено обсъждане по проекта на насоки по подмярка 16.4, очаква се съвсем скоро да публикуват и насоките и да стартира приема Той ще е с продължителност от 2 месеца. Общият бюджет по процедурата ще бъде 8 млн. евро, като 391 160 лв. е максималният размер на безвъзмедната финансова подкрепа (БФП) за проект, 15 000 лв. е минималният размер на БФП за един проек, а процент на съфинансиране е 50 % от общите допустими    разходи.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!