„Пазарното градинарство“ се среща все по-често в Европа. Неговата концепцията се основава на ефективното използване на малки площи земя (приблизително 0,1 до 3 хектара), използване на ръчен труд и просто механизирано оборудване –  с цел постигане на високи добиви и директно предлагане на голямо разнообразие от висококачествени био зеленчуци.

Пазарното градинарство е свързано с преразглеждане на традиционните методи на производство, подобряването им благодарение на последните резултати от изследванията и споделянето на практически познания. Фокусира се върху околната среда, благосъстоянието и доходите на фермерите. През последните 10 години се наблюдават пазарни градини в Северна Америка, но и в Европа – в покрайнините на големите градове. “

„Пазарното градинарство е иновативно градинарство, отглеждане в по-малък мащаб – при него се прилага биоинтензивен метод, голям сеитбооборот и широк спектър от култури. Целта е да се произвежда непрекъснато, от възможно най-ранна пролет до възможно най-късната есен, в идеалния случай през цялата година. При този вид градинарство става дума и за оптимизиране на отглеждането на зеленчуци на малки площи по такъв начин, че максималната производителност да бъде постигната по естествен път, днес прибирате маруля, а утре пресаждате такава (която вече е на 20 дни)! Прогнозният оборот всъщност е 200 пъти по-висок (на хектар) от отглеждането на пшеница. Този по-висок оборот и директната продажба дава възможност на земеделския производител да увеличи броя на служителите си – и работата може да се извърши ръчно, премахвайки необходимостта от използването на химикали и тежки машини. “ казва  Алфред Гранд, който управлява пазарна градина от около година.

През лятото 2019 г. създадохме нашата Пазарна градина, като част от Grand Farm, Австрия. Само на един хектар земя отглеждаме межди 40 и 50 култури и доставяме 150 щайги зеленчуци всяка седмица. Имаме капацитет да ги увеличим до 250. През следващите години планираме нови продукти в нашата гама, включително и плодове.“, разказва Алфред.

„Пазарна градина“/GRAND GARTEN е част от GRAND FARM, биологично изследователска и демонстрационна ферма с високо ниво на изследвания.В допълнение към обработваемото земеделие, работи и върху развитието на тревни площи, агролесовъдство, отглеждане на зеленчуци и животновъдство.

Освен голямото разнообразие на културите, постоянните лехи са друга отличителна черта на Пазарната градина. Вместо типичното засаждане в редове, където културите са разположени според размерите на тракторите и машините за плевене, културите се отглеждат в постоянни лехи. Това означава, че след като се установи структурата на лехата не се променя с години.

„Лехите в градината са широки 75 см, с пътеки с ширина 45 см между тях, така че лесно да се работи ръчно, от двете страни. На пазара виждаме специфично механично оборудване, което е пригодено за този размер лехи. Ние обаче сме биологично стопанство, използващо агроекологични методи и искаме да приложим нулева стратегия за пестициди, дори да не използваме продуктите за растителна защита, разрешени в рамките на сертифицирането за биологични продукти. Работата е интензивна и изисква много ноу-хау от фермера и персонала.“, допълва той.

Детайлното планиране е от решаващо значение за успеха на Пазарна градина.

Необходимият производствен обем, последователността на културите през целия сезон и точните дати за засаждане, култивиране и прибиране на реколтата се планират предварително преди началото на сезона. По този начин е възможно да се прибират поне две, в много случаи дори четири до пет култури на леха в рамките на един сезон.

Всеки понеделник изпращаме имейл на нашите клиентите  за това, което ще получат в щайгата през седмицата, заедно с вкусни идеи за рецепти. Чрез социалните мрежи пък говорим повече за пазарното градинарство. И освен, че сме производители на зеленчуци, ние сме изследователска станция и демонстрационна ферма. Имаме още много неща за оценка и усъвършенстване и искаме да помогнем за по-нататъшното развитие и разпространение на тази концепция. „, казва Алфред.

 

 

По-високите високите разходи за труд се компенсират чрез директните продажби.

В резултат на това може да се генерира значителна печалба въз основа на няколко причини. Директният контакт с клиентите, широката продуктова гама, редките сортове култури, изключителната свежест и първокласното качество са ключови двигатели за желанието на клиента да плаща. Освен това, като цяло по-голямото количество култури, засадени на малки пространства, както и намаленото приложение на машините водят до висока рентабилност.

По-големият брой пазарни градини би могъл да подобри регионалната добавена стойност и продоволствената сигурност, да укрепи селските райони и да повиши интереса към професията на земеделски производител. Така младите хора ще намерят реалистичен шанс да изкарват прехраната си от селското стопанство, а връзката между потребителите и производителите на храни ще бъде засилена.

От екологична гледна точка, системата Пазарна градина има много предимства. Намалената обработка на почвата и отказът от използване на машини водят до по-малко уплътняване на почвата и намален риск от ерозия. Умишленото подобряване на почвеното плодородие и здравето на почвата в пазарното градинарство е не само необходимост за осигуряване на висока производителност, но и въздействаща мярка за подобряване на здравето на растенията, биологичното разнообразие и улавянето на въглерод. Резултатът от всичко това са високите добиви в първокласното качество и формирането на стабилни екосистеми със забележителна висока устойчивост.

Тази устойчивост – способността на системата да смекчава отрицателните въздействия, климатичните промени, продоволствената независимост вероятно е една от най-големите силни страни на Market Garden.

Това се основава на няколко фактора:

🌱 голямо разнообразие от култури е в състояние да компенсира свързаните с времето пропаднали култури;

🌱 плодородна почва е в състояние да съхранява водата по-добре и по-дълго и по естествен начин осигурява на растенията всички необходими хранителни вещества, подобрява здравето на растенията и намалява появата на болести и вредители в дългосрочен план;

🌱 директното предлагане на регионални пазари намалява зависимостта от вносна храна и допринася за продоволствената сигурност;

🌱  намаленото потребление (а в някои случаи дори и отказ) на гориво, както и силният фокус върху ръчния труд подкрепят сигурността на регионалното снабдяване с храна дори в случай на извънредни ситуации.

Следващите стъпки

Пазарна градина във всяко голямо село в Европа до 2035 г.

Като доказана и преоткрита традиция за зеленчукова градина, Пазарна градина притежава голям потенциал, който трябва да бъде използван. Имайки предвид Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации, например, се виждат преки и косвени влияния на системата Market Gardening върху 11 от 17 цели. Има толкова разнообразни положителни ефекти върху обществото и околната среда, че изглежда невъзможно да се опише цялостно модела на този етап. Сега науката е в търсене на напредък в изследванията и развитието на тази успешна концепция.

„Пазарното градинарство все още е ниша и затова искаме да разпространим нашия опит. Ние си сътрудничим тясно с Университета Вагенинген (Нидерландия), Института Родале (САЩ) и много други австрийски и европейски институции и други пазарни градини за увеличаване и споделяне на знания. Посрещаме много посетители, идващи във фермата, изследователи, фермери, а също и потребители, които искат да видят как се култивират продуктите. Би било чудесно да установи връзки между пазарните градини, да се споделя ноу-хау или дори продукти, когато има излишък. Вече сме посетили няколко конференции за пазарно градинарство, пишем статии за пресата и социалните медии. Бихме искали да опитаме и да включим пазарното градинарство в учебната програма за обучение в селското стопанство в Европа. Нашата обща визия е да бъде създадена пазарна градина във всяко голямо село в Европа до 2035 г. Това гарантира, че имаме устойчива храна и можем да осигурим местни, био зеленчуци на всеки гражданин в Европа.“, заключава Алфред.

 

Още полезна информация за Пазарна градина може да прочетете на:

👉 https://grandfarm.at/grand-garten-home/?lang=en

👉 https://www.facebook.com/GRAND-GARTEN-106760180726484/

👉 Гледайте и кратък филм за Пазарно градинарство в GRAND FARM: https://youtu.be/ZYON_aPSRgI

Източник: https://ec.europa.eu/eip, https://grandfarm.at/grand-garten-home/?lang=en

Споделянето на добри проекти/практики позволява да се учим от опита на другите и да използ­ваме натрупаните знания в нашите собст­вени дейности, а разпространението им допринася за позитивния имидж на ПРСР 2014-2020, както и за информирането на широка­та общественост за ползите от политика за развитие на селските райони и приносът на Европейски земеделски фонд за развитието на селските райони (ЕЗФРСР). Успешните истории по ПРСР 2014-2020 могат да служат като източник за вдъхновение и при­мер, както и да подскажат нови/иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми.
НСМ насър­чава представянето и разпространението на добри проекти/практики, свързани с развитието на селските райони от всички приоритети на ПРСР 2014-2020, а Звеното за управление на НСМ сътрудничи на Европейската мрежа за развитие на селските райони (www.enrd.ec.europa.eu) в идентифицирането и популяризирането на български добри проекти/практики по ПРСР 2014-2020, благодарение на което успешните наши истории достигат и до европейската общественост.

Вижте още добри практики и вдъхновяващи идеи в нашата рубрика ДОБРИ ПРАКТИКИ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!