Европейската комисия (ЕК) постави на 1 агуст 2022 г. началото на обществена консултация относно предложение за директива за здравето на почвите- „Състояние на почвите — опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС“.

ЕК подчертава, че почвите са от решаващо значение за производството на храна, природата и нашата икономика и се нуждаят от същото равнище на защита като водата, въздуха и морската среда. Предложението за закон за здравето на почвите, обявено в Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г., има за цел да се определят:

  • условията за здрава почва
  • варианти за мониторинг на почвите
  • правила, благоприятстващи устойчивото използване и възстановяването на почвите.

 

До 24 октомври 2022 г. (полунощ брюкселско време) можете да участвате в консултацията чрез попълване на онлайн анкетата (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК 👉 https://ec.europa.eu…

 

 

Цел на консултацията

ЕК иска да гарантира, че общият обществен интерес в целия ЕС е добре отразен в оценката на въздействието и предложението за закон за здравето на почвите чрез събиране на обратна информация, идеи, информация и мнения, включително политически обзори, проучвания, данни за факторите и обхвата на проблема, разходите и въздействията, политическите цели и възможностите.

Целева аудитория

ЕК посочва, че възнамерява да се консултира с широката общественост и заинтересованите страни, които притежават по-задълбочени познания, като:

  • национални, регионални и местни органи (например органи по околната среда, климата, пространственото планиране, здравето, транспорта и мобилността, икономическите и селскостопанските дейности);
  • европейски, международни и многостранни организации;
  • съответните стопански субекти (собственици и ползватели на земя, екологични консултанти, отрасли, земеделски стопани, горски стопани и др.);
  • свързани асоциации по интереси, социални партньори, потребителски и младежки организации, неправителствени организации, гражданското общество, изследователски и академични институции, мозъчни тръстове и обществеността на ЕС.

Графикът на ЕК предвижда приемането на новия закон през второто тримесечие на 2023 г.

Източник: https://ec.europa.eu/; EUEnvironment

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!