Комисиите по земеделие и по околна среда към Европейския парламент (ЕП) гласуваха с 94 гласа „за“ срещу 20 „против“ и 10 „въздържал се“  приемането на доклада за Стратегията „От фермата до трапезата“ на 10 септември 2021 г.

*Той ще бъде обсъждан и гласуван на една от пленарните сесии през октомври (4-7 или 18-21 октомври).

Италианският евродепутат Херберт Дорфман, докладчик по Стратегията от Комисията по земеделие на ЕП подчерта, че земеделските стопани могат да „играят значителна роля в борбата с изменението на климата“, но настоя, че „потребителите имат ключова роля“, за да направят земеделието по–устойчиво.

Когато с право искаме земеделските стопани да намалят допълнително употребата на пестициди, торове и антибиотици трябва да ги подкрепим, за да осигурим икономическа жизнеспособност, така че производството да не се премества просто извън ЕС. Осигуряването на храна на разумни цени трябва да продължи да бъде приоритет.“ добави депутатът Судтирол.

Аня Хазекамп, докладчик по досието от Комисията по околна среда на ЕП обърна внимание, че „настоящите селскостопанска и търговска политики на ЕС задвижват екологично опасни модели на земеделие и проправят пътя за внос на неустойчиви продукти“ и призова това да се промени. Докладът предлага „конкретни мерки за връщане на хранителна ни система в рамките на планетарните граници, гарантиращи благосъстоянието на хората, животните и околната среда“. Това трябва да стане чрез стимулиране на местното производство на храни и чрез отдалечаване от неустойчивите модели на земеделие като интензивно животновъдство и монокултурно земеделие с висока употреба на пестициди. Аня Хазекамп също така призова да се прекрати вноса на животински продукти, които не отговарят на европейските стандарти и да се спре ратификацията на двустранното търговско споразумение между ЕС и Меркосур.

И двамата евродепутати Дорфман и Аня Хазекамп искат да видят промяна в моделите на потребление към по-здравословни диети, с действия за справяне с прекомерната консумация на месо и силно преработени храни с високо съдържание на сол, захар и мазнини. По отношение на пестицидите, те призовават за обвързващи цели за намаляване.  Двамата депутати искат да видят системно наблюдение на биологичното разнообразие в земеделските земи, като особено подчертават необходимостта от защита на пчелите. Те също така подчертават необходимостта от амбициозни цели за намаляване на емисиите на парникови газове от земеделието и земеползването. Искат да бъдат въведени строги критерии за възобновяема енергия, на базата на биомаса като част от прегледа на Директивата за възобновяемата енергия. Според тях хуманното отношение към животните трябва да се следи с помощта на научно обосновани показатели. Ако страните извън ЕС не приведат производствените си стандарти в съответствие с тези на ЕС, евродепутатите искат вносът им да бъде забранен.

Двете Комисии на ЕП подновиха призива си, като напомниха на Комисията да засили ролята на земеделските стопани във веригата на доставки.

Повече от 2 000 изменения бяха внесени в този доклад. Продължителните политически преговори доведоха до това първоначалните 2 295 изменения да бъдат намалени до 48 компромисни изменения.

ЕП не трябва да прави стратегията „От фермата до трапезата“ несъстоятелна за селскостопанския хранителен сектор. Около това становище се обединяват фермери от ЕС, кооперации,  асоциации по земеделие, включително асоциацията на земеделските стопани от ЕС COPA-COGECA и CEJA, Европейският съвет на младите земеделски производители.

Въпреки че резултатът от гласуването няма да промени самата стратегия, той ще конкретизира позицията на ЕП по въпроса. Макар и донякъде засенчена от неотдавнашния фокус върху текущите преговори за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), стратегията „От фермата до трапезата“ остава ключова за постигане на по -устойчиви хранителни системи в Европа. Наборът от мерките, включени в стратегията, както и цели – за някои приветстващи, за други противоречиви – представляват визията за европейското земеделие през следващите десетилетия.

“Докато първите проучвания за въздействието на стратегията, стартирана от Комисията през 2020 г., показват изключително тревожни тенденции, членовете на ЕП планират да поискат няколко допълнителни цели в „От фермата до трапезата“, които биха били несъстоятелни за земеделската общност на ЕС “, казват заинтересованите лица в декларацията.

И допълват: „През лятото ново проучване на JRC, за което съжаляваме, че не беше споделено по -широко, потвърди първите публикувани анализи за въздействието на Стратегията върху селското стопанство. В сегашния си вариант „От фермата до трапезата“ ще доведе до значителен спад в производството и значителни допълнителни разходи за производителите. Дори ако прилагането й доведе до намаляване на селскостопанските емисии в ЕС, то този резултат ще принуди много фермери да изнесат производството си в трети страни.

Въпреки това предстои да бъдат гласувани допълнителни предложения, които не са свързани с реалностите в агро-хранителния сектор. За всички подписали декларацията – това ще направи стратегията още по-пагубна за оцеляването на целия сектор.

Източници: https://www.farmersjournal.ie; Euractiv; МЗХГ

*Публикацията е актуализирана на 20.09.2021 г.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!