От пресслужбата на министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) съобщават, че заместник-министър Явор Гечев е обявил в рамките на участието си в уебинар на тема: „По-зелено земеделие в България – стратегически план“ следната актуална информация, касаеща разработването на националния Стратегически план за ОСП 2023-2027:

  • „До края на месеца ще сме готови с екологичната оценка по Втория стълб от Националния стратегически план.“
  • „Почти всички препоръки на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите са отразени.“
  • „Постарали сме се така да направим практическата симбиоза между земеделския сектор и екологичните изисквания. Целта е мерките да не представляват съществена трудност при реализирането…най-големият риск, свързан с новите екологични условия, е те да не затруднят земеделските производители. Това може да се случи, при свръх изисквания, които да създадат усложнения при изпълнението им.“
  • „Готови са мерките по директните плащания, които са предоставени за разглеждане от членовете на тематичната работна група.“
  • „Предстоят  провеждането на разговори, както и заседания на тематичните работни групи по Втори стълб.“
  • „Считам, че до края на годината ще сме готови с националния Стратегически план и това няма да е за сметка на качеството му“.

Както информирахме вече, на 14 октомври е 14-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП.

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!