Лидерите на браншови организации в земеделието от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) призоваха за пренасочване на земеделската политика на ЕС върху продоволствената сигурност, забавяйки въвеждането на реформираната ОСП с една година и отстъпвайки от целите на Зелената сделка за намаляване на употребата на пестициди и торове.

В публикувания на 20.04.2022 г. в сайта на МЗм информционен бюлетин се съобщава, че представителите на браншовите организации в земеделието от Вишеградската група/“V4″ (Чехия, Унгария, Полша и Словакия), заедно с колегите си от България, Литва, Румъния, Хърватия и Естония, са провели среща от 31 март до 1 април в Братислава, за да обсъдят съвместния си принос към продоволствената сигурност. euractiv.com посочва, че на 1 април е публикувано Съвместното изявление на земеделските организации от V4 и посочените пет страни. Приветствайки подновения фокус на политиката на ЕС върху продоволствената сигурност, те препоръчват мобилизирането на допълнителен бюджет, особено за целите на устойчивостта на ОСП, околна среда, климата и развитието на селските райони. Също така са изразили подкрепа за Съобщението на Комисията за продоволствената сигурност в ЕС.

Представителите от ЦИЕ подкрепят намаляването на употребата на продукти за растителна защита, но искат да бъдат взети предвид „географските, климатичните и икономическите особености и различната изходна позиция на държавите членки“ и считат, че трябва да има „временни дерогации за мерките за агроекология и климат по 2-ри Стълб”, а авансовите плащания на директните плащания на площ и животни трябва да се се правят преди 16 октомври всяка година. Също така призовават за намаляване на санкциите за неспазване за мерките за развитие на селските райони и директните плащания, с удължен срок за кандидатстване.

Лидерите на земеделските организации призовават за промени или временно отлагане на правилата, които биха ограничили производството на храни, с дерогации от определени правила за условността. „Временното намаляване на изискванията в тези стандарти (диверсификация на културите вместо ротация, паша на непродуктивни площи и т.н.) значително увеличава производствения капацитет, без да оказва значително въздействие върху околната среда и климата“, казват те. Те също така считат, че земеделските производители трябва да бъдат мотивирани с временно увеличаване на обема на обвързаните с производството плащания, а прилагането на новата ОСП трябва да бъде отложено с една година до 1 януари 2024 г. Казват, че „има спешна необходимост от преразглеждане на целите на стратегиите на Европейската Зелена сделка и прилагането им във времето, особено на такива, които значително ще намалят производството на храни (намаляване на употребата на пестициди и торове, увеличаване на непроизводствените площи, увеличаване на площите за биологично земеделие).

Междувременно създаването на регулаторна рамка за въглеродното земеделие също трябва да бъде отложено и „Призоваваме Европейската комисия да вземе предвид нашите изисквания, когато прилага мерки за насърчаване на продоволствената сигурност, както и в процеса на оценка на стратегическите планове на ОСП“, се казва в съвместното изявление, цитирано от euractiv.com.

Източник: www.mzh.government.bg; www.euractiv.com

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Ще се преразглеждат ли стратегическите планове по ОСП 2023-2027 поради коренно променения контекст около войната в Украйна?

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!