Министрите на земеделието на страните от Вишеградската група (Чешка република, Унгария, Полша и Словашка република) и България, Хърватия, Румъния и Словения провежда среща в гр. Будапеща, Унгария, предават от www.mzh.government.bg.

Земеделският сектор в България има сериозни очаквания за яснота и конкретни виждания по отношение на прилагането на бъдещите параметри на новата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това заяви министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на срещата в гр. Будапеща.

Основно притеснение на България е времевият график за приемане на вторичното законодателство по прилагането на ОСП 2023-2027

Министърът уточни, че за страната ни е от ключово значение да разполагаме с достатъчно време за довършването на Стратегическия план. „Основно притеснение на България е, че времевият график за приемане на делегираните актове и актове за изпълнение към базовите регламенти, както и необходимостта от прилагане на разпоредбите им в стратегическите планове, трудно ще позволи спазването на срока за предаване им, който е 1 януари 2022 г.“, поясни министър Бозуков. Той подчерта, че за намаляване на времевия натиск следва да бъде проявен гъвкав подход и съдействие от страна на службите на ЕК. Министър Бозуков напомни, че изготвянето на Стратегическия план, който ще формира политиката през следващите години, е сложен процес, изискващ активното включване на заинтересованите страни. „Това от своя страна предполага достатъчно време и получаване на ясни указания, които да бъдат достъпни своевременно и прилагани от всички държави членки“, каза още той.

България предлага ЕК да съдейства чрез обмен на информация за напредъка от всички държави членки, регулярно публикуване и споделяне на съдържанието на подадените стратегически планове от другите страни

Според министъра, всяка държава членка има интерес да бърза в подготовката и изпращането на своя Стратегически план, за да не остави земеделските си производители без подпомагане през 2023 г. „Допълнителен натиск и контрол от ЕК не е необходим. Комисията трябва да съдейства чрез обмен на информация за напредъка от всички държави членки, както и регулярно публикуване и споделяне на съдържанието на подадените стратегически планове от другите държави членки. Очакваме ЕК да прояви гъвкавост при приемането на Стратегическите планове, като осигури възможност на държавите членки за допълнително предоставяне на информация по негови елементи на по-късен етап“, посочи още министър Бозуков.

България предлага ЕК да предостави достъп до отговорите си по зададени въпроси от другите страни и да публикува контролен лист, по който службите на ЕК ще оценяват плановете за ОСП 2023-2027

По време на срещата проф. Бозуков бе категоричен, че е необходимо да бъде възможно получаването на своевременна обратна връзка и достъп до отговорите на Европейската комисия по зададени въпроси от държавите членки, с цел еднакво и прозрачно прилагане на нормите на пакета с регламенти за ОСП. Той допълни, че България предлага да се публикува и изготви контролен лист, по който службите на ЕК ще оценяват плана. „Предвид кратките срокове за финализиране и предаване на плановете, за страните ще бъде полезно осигуряването на предварителен преглед на отделните части от Стратегическия план и отстраняването на неяснотите и неточностите, преди официалното качване на разделите в системата за управление на фондове (System for fund management –SFC). Може да се направи график за всяка държава членка, съгласно който да се изпращат окончателни материали по отделните части на Стратегическия план и видовете интервенции, както и ясни срокове, в които Комисията да праща своите бележки. Предварителното разглеждане по графици ще наложи удължаване на срока за изпращане на плановете към ЕК, но ще позволи по-бързото им приемане и одобряване в последствие. Това може да допринесе за гарантиране на прилагането на Новия модел от началото на 2023 г.“, обясни още той.

Земеделските министри на ЕС с обща декларация за необходимостта от прозрачна процедура за приемане на Стратегическите планове по ОСП

В рамките на срещата министрите на земеделието подписаха съвместна декларация относно необходимостта от прозрачна процедура за приемане на Стратегическите планове по ОСП и функционалност на Новия модел на прилагане. Министър Бозуков подчерта, че съществуват все още неясноти за ефекта от прилагане на Новия модел. По думите му, в тази връзка е от изключително значение за държавите членки да получат необходимата степен на гъвкавост, както в хода на планиране, така и в хода на отчитане на изпълнението на Новия модел.

Съвет по земеделие и рибарство на 11-12 октомври в Люксембург

Основната тема на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство ще бъдат стратегическите планове на държавите членки на ЕС. Министрите ще обменят мнения относно подготовката на стратегически планове, които са необходими съгласно новата ОСП 2023-2027, както и трудностите, пред които са изправени страните при подготовката, прозрачността и координацията със заинтересованите страни. Във втория ден от заседанието на Съвета министрите ще обсъдят новата горска стратегия на ЕС и ще разгледат законодателния пакет „Fit for 55“ от гледна точка на приноса на селското и горското стопанство. Инициативата за реформа на политиката за качество и инициативата за законодателство в областта на хуманното отношение към животните също ще бъдат на дневен ред.

От парвителствената прессслужба съобщават, че в рамките на проведено на 06.10.2021 г. заседание Министерският съвет (МС) е одобрил позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на 11 и 12 октомври, но в съобщението на МС не се посочва каква е българската позиция.

Източник: МЗХГ; www.consilium.europa.eu; https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/; www.gov.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Зам.-министър Гечев: Почти всички препоръки на ЕК и МОСВ са отразени в Стратегическия план за ОСП

На 14 октомври е 14-то онлайн заседание на ТРГ за разработване на Стратегическия план по ОСП

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!