На 29 юли 2021 г. Национална селска мрежа (НСМ) ще се включи във фолклорния събор „Златна праскова“, който се провежда ежегодно в с. Гавраилово, общ. Сливен.

За първи път празникът „Златна праскова“ е проведен през 2002 г. и се е превърнал в емблематичен за селото събор. Ежегодно на територията на Гавраилово производители на праскови от цялата страна се събират на едно място, за да научат най-новите технологии в отглеждането на тази златна култура. Провежда се семинар с лектори-специалисти от научни институти и др. експерти. Паралелно със семинара, на площада пред читалището се провеждат разнообразни културни и конкурсни прояви.

Жители и гости на с. Гавраилово ще имат възможност да посетят линия за заготовка на праскови за износ,  да разгледат изложба на сортове праскови, а за за най-малките се организират много конкурси и състезания.

Откриването на празника ще бъде на 29 юли 2021 г., четвъртък, от 10 часа на площада пред читалището в селото.

За екипа на Звеното за управление (ЗУ) на НСМ събитията от местно значение в общините от селските райони са изключителна възможност за поддържане на контакти с местните общности и членовете на НСМ, за установяване на нови партньорства, за привличане на нови членове на НСМ, за популяризиране на дейността на НСМ, както и за предоставяне на информация за възможностите по ПРСР 2014-2020, достигайки пряко до потенциалните бенефициенти.

ЗУ на НСМ ще предостави на посетителите повече информация за ПРСР 2014-2020 по отношение на:

    📍 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020;

    📍 Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020.

   

Също така ще предоставим и информация за най-актуалния индикативен график за 2021 г. по ПРСР 2014-2020, който към момента е в процес на одобрение от Комитета по наблюдение на Програмата и ще можете да научите от експертите на ЗУ на НСМ за постигнатите в края на юни месец 2021 г. договорености по новата ОСП 2023-2027.

Експертите на ЗУ на НСМ ще са на разположение цял ден за всеки, който иска да научи повече за Национална селска мрежа, за ПРСР 2014-2020, както и повече информация за подмерките 4.1 и и 4.2.

Програмата на празника очаквайте скоро!

ВИЖТЕ ОЩЕ:

ПОКАНА за работна среща на 7 юли за „Набиране на идеи в подкрепа на структурирането на национална иновационна екосистема чрез AKIS“

ЗУ на НСМ организира 2 семинара в края на юли по подмерки 4.1 и 4.2 от ПРСР 2014-2020 и дискусии по новата ОСП 2023-2027

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!