Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) публикува образци на документите за кандидатстване по допълнителния прием по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2021/2022 година.

От 1 до 31 май 2021 г. кандидатите по двете европейски схеми могат да подават заявления в областните дирекции на ДФЗ по седалище и адрес на управление на заявителя.

 

ДФЗ пояснява, че през новата учебна година, децата в училищата и детските градини ще получават 50 доставки по схемата „Училищен плод“ и 50 доставки по схемата „Училищно мляко“, а за втора поредна година, на децата и учениците ще се доставят освен конвенционално произведени пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, така и биологично произведени. Освен продуктите по двете училищни програми, задължително ще се доставя пчелен мед най-малко 3 пъти и не повече от 6 пъти за учебна година като задължителна съпътстваща мярка.

Графикът за доставки се съгласува предварително с директора на учебното заведение. Когато за едно учебно заведение доставките на плодове и зеленчуци и доставките на мляко и млечни продукти се извършват от различни доставчици, съпътстваща мярка предоставяне на пчелен мед се прилага от доставчика, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 6 от наредбата. Когато никой от двамата доставчика не иска да предоставя пчелен мед, директорът разпределя по равно на двамата доставчика броя на доставките на пчелен мед и ги посочва в декларацията по чл. 13, ал. 6 от наредбата.

ДФЗ посочва, че през настоящата учебна 2020/2021 г. по двете схеми са обхванати над 432 000 деца, които посещават 3 329 училища и детски градини в цялата страна. От доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, които се финансират от ЕС и се прилагат от почти всички страни-членки на Общността, се възползват децата от подготвителните групи и учениците от І до IV клас включително, които посещават държавните, общинските и частните училища и детски градини

📌 Пълният пакет с документи за кандидатсване по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ можете да откриете в сайта на ДФЗ 👉https://dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school…

Нормативни промени от юни 2020 г.

Последните промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ са въведени с обнародваното на 19.06.2020 г. в бр. 55 на Държавен вестник Постановление № 125 от 15.06.2020 г.

👉Запознайте се с пълния текст на 👉 НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения- Схема „Училищен плод: и Схема „Училищно мляко“

Източник: ДФЗ; https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!