„Неустойчивото земеделие и лесовъдство, разрастването на градовете и замърсяването са най-сериозните източници на натиск, виновни за драстичното понижение на биологичното разнообразие в Европа, което застрашава оцеляването на хиляди животински видове и местообитания. Освен това директивите за околна среда и други екологични закони на Европейския съюз (ЕС) все още не се прилагат от държавите членки.“, сочи доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Състоянието на природата в ЕС“, публикуван на 19.10.2020 г.

Според доклада „повечето защитени местообитания и видове не са в добър природозащитен статус и трябва да бъде направено още много, за да бъде променена тази ситуация“.

Повечето от защитените видове на територията на ЕС, например ловния сокол и дунавската пъстърва, както и местообитанията от ливади/пасища до дюни в Европа, са изправени пред несигурно бъдеще, освен ако не бъдат предприети действия за обръщане на текущата ситуация, в съответствие с доклада на ЕАОС “State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018 ”

Докладът на ЕАОС показва положително развитие в усилията за опазване на околната среда. Както броя, така и областта на обектите, защитени в мрежата Натура 2000, са се увеличили през последните 6 години и ЕС е изпълнил глобалните цели чрез осигуряване на защита на около 18 % от наземната си територия и почти 10 % от морската територия.

Същевременно цялостният напредък не е достатъчен за постигането на целите на Стратегията за биологичното разнообразие на ЕС до 2020 г. Повечето от защитените местообитания и видове са с недобър и лош природозащитен статус и много от тях продължават своя упадък, според оценката на ЕАОС. От трите основни изследвани групи местообитанията и птиците изостават значително, а групата от видове, която не включва птици, почти е постигнала своите цели.

Комисарят по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичус заяви: „Настоящата оценка за състояние на природата е най-пълната проверка на здравословното състояние на природата, която някога е извършвана в ЕС. Тя показва много ясно, че ние продължаваме да губим нашата жизненоважна и животоподдържаща система. Около 81 % от местообитанията на ниво ЕС са в лошо състояние, като състоянието на местообитанията в торфища, пасища и дюни се влошава най-много. Ние трябва спешно да изпълним ангажиментите в новата стратегия за биологичното разнообразие на ЕС, за да обърнем посоката на този упадък в полза на природата, хората, климата и икономиката.

Докладът посочва няколко положителни тенденции, най-вече от национален или регионален мащаб. Мрежата Натура 2000 показва своето положително въздействие за множество видове и местообитания. Например бреговите местообитания и дюните, които са по-добре обхванати от Натура 2000, имат по-добър природозащитен статус в сравнение с местообитанията с по-малко или маргинално покритие.

Нашата оценка показва, че защитата на здравето и устойчивостта на природата в Европа и благосъстоянието на хората изисква фундаментални промени в начина, по който произвеждаме и консумираме храна, управляваме и използваме горите и строим градове. Тези усилия трябва да бъдат комбинирани с по-доброто изпълнение и прилагане на политиките за запазване, с фокус върху възстановяване на природата, както и много амбициозни дейности по отношение на климата, най-вече в транспортния и енергийния сектор“, заявява Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на ЕАОС.

От гледна точка на политиките също има надежда, благодарение на новата Стратегия за биологичното разнообразие на ЕС за 2030 г. и Стратегията от фермата до трапезата, като и двете представляват основни елементи на Европейския зелен пакт. Стратегията за биологичното разнообразие е насочена към подсилване и разширяване на защитените зони, към създаването на план за възстановяване и гарантиране, че екосистемите са здрави, устойчиви на климатичните промени, богати на биоразнообразие и че предоставят набор от услуги, важни за просперитета и благосъстоянието на гражданите.

Освен тези нови политики са необходими и допълнителни усилия за подобряване на възможностите за мониторинг на държавите членки, които да подпомогнат изпълнението на целите. Понастоящем има множество пропуски в данните, най-вече при морските видове и местообитания. Необходими са още данни за пълната оценка на ролята на мрежата Натура 2000. На последно място, е необходимо значително подобрение при прилагането на законодателството на ЕС.

👉  Докладът на ЕАОС „Състоянието на природата в ЕС“ можете да откриете ТУК 📌

Източник: www.eea.europa.eu; EUEnvironment

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!