Европейският орган за безопасност на храните (на английски: European Food Safety Authority, EFSA) стартира обществена консултация относно своя проект на документ с насоки относно оценката на риска от продуктите за растителна защита (ПРЗ) върху пчели, обхващащ медоносни пчели, земни пчели и единични пчели.

EFSA посочва, че с тази инициатива отговаря на искане от Европейската комисия да преразгледа документа с насоки, публикуван за първи път през 2013 г., като се вземе предвид появили се междувременно нови научни знания.

По-специално EFSA приканва да се коментират новите подходи, включени в проекта за ръководство, които се отнасят до оценката на риска и статистическия анализ на полеви проучвания.

EFSA пояснява, че се консултира със заинтересованите страни и държавите-членки по ключови аспекти на актуализацията на ръководството на различни етапи от процеса на преглед.

Крайният срок за коментари е 3 октомври 2022 г.

Консултацията на EFSА е 12 седмици, за да позволи максимално участие на заинтересованите страни, които могат да представят коментари по проектодокумента и неговата допълнителна информация чрез специалните страници за консултация.

👉Повече по темата четете👉 ТУК!

Източник: www.efsa.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!