Европейският парламент даде „зелена светлина“ на новата селскостопанска политика на ЕС по време на пленарна сесия в Страсбург във вторник (23 ноември). В актуализирания си вариант тя е по-екологосъобразна, по-справедлива, по-гъвкава и по-прозрачна.

📌 Новата политика укрепва биологичното разнообразие и се придържа към законодателството и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата
📌 10% от преките плащания ще бъдат предназначени за малки и средни стопанства
📌 Постоянен резерв за кризи, който да се използва, когато цените или пазарите са нестабилни
📌 Санкции за нарушителите на трудовото законодателство
Регламентът за стратегическите планове беше приет с 452 гласа „за“, 178 гласа „против“ и 57 гласа „въздържал се“, „Хоризонталният регламент“ с 485 гласа „за“, 142 гласа „против“ и 61 гласа „въздържал се“, а Регламентът за общата организация на пазара — с 487 гласа „за“, 130 „против“ и 71 гласа „въздържал се“.
„Призовавам държавите-членки да се възползват от възможността, предоставена от днешното гласуване. Това е възможност да осигурим бъдеще за нашите фермери и селски общности. Това е възможност, която не можем да си позволим да пропуснем.“, коментира след гласуването Януш Войчеховски, европейски комисар по земеделие.

 

 

 

В хода на преговорите по пакета за законодателни реформи на Общата селскостопанска политика (ОСП) членовете на ЕП настояха, че укрепването на биологичното разнообразие и спазването на законите и ангажиментите на ЕС в областта на околната среда и климата ще бъдат от ключово значение за прилагането на реформираната ОСП, която ще влезе в сила през 2023 г. Комисията ще преценява дали националните стратегически планове по ОСП са в съответствие с тези ангажименти. Земеделските стопани обаче са тези, които трябва да прилагат практиките, щадящи климата и околната среда. Държавите членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25% от преките плащания са насочени към мерки в областта на околната среда и климата.

По-голяма подкрепа за малките стопанства и младите земеделски стопани

Членовете на ЕП решиха, че най-малко 10% от преките плащания ще се използват за подпомагане на малките и средните земеделски стопанства и че най-малко 3% от бюджета на ОСП ще бъдат предоставяни на млади земеделски стопани. Те също така настояха кризисен резерв с годишен бюджет от 450 млн. евро (по текущи цени) да бъде постоянно на разположение на земеделските стопани и да ги подпомага при нестабилност на цените или на пазара.

По-голяма прозрачност и по-добро спазване на трудовото законодателство

По настояване на Парламента трудовите правила в европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани, а нарушенията ще бъдат санкционирани благодарение на сътрудничеството между националните инспектори по труда и разплащателните агенции по ОСП.

Информацията за крайните бенефициери на подкрепата от ЕС ще бъде по-прозрачна благодарение на инструмента на ЕС за извличане на данни, до който държавите членки ще получат достъп. Този инструмент ще спомогне за установяване на риска от измами чрез съпоставяне с информацията в публичните бази данни.

Докладчикът за стратегически планове, Петер Яр заяви: „Като одобряваме реформата на ОСП, ние гарантираме сигурност при планирането не само за държавите членки, но най-вече за нашите европейски земеделски стопани. Гарантирахме, че тази ОСП е по-устойчива, по-прозрачна и по-предвидима. Новият модел на изпълнение ще намали бюрократичната тежест на селскостопанската политика върху земеделските стопани. Днешното ни гласуване показа, че искаме да защитим и насърчим семейните стопанства, хората, които поддържат и съхраняват културния ни пейзаж“

 

 

Докладчикът „Хоризонтален регламент“, Улрике Мюлер коментира: „Днес е исторически ден за новата ОСП – ден, в който напредваме към една по-амбициозна от екологична гледна точка, социално осъзната и ориентирана към резултатите селскостопанска политика. Новият модел на изпълнение ще гарантира, че ОСП ще се фокусира повече върху постигането на целите си и по-малко върху простото спазване на правилата. Също така се погрижихме плащанията по ОСП да са по-прозрачни и финансовите интереси на ЕС да са по-добре защитени. Тази ОСП наистина ще бъде успешна.“

 

 

 

Докладчикът за обща организация на пазара, Ерик Андрийо заяви: „За първи път от повече от 30 години насам, благодарение на общата организация на пазара, което е част от реформата на ОСП, одобрените днес реформи ще означават повече регулиране на пазара, отколкото дерегулиране. Можем да се гордеем с извървения път, защото постигнатият напредък е важен за земеделските стопани, за сектора и за потребителите. Общата организация на пазара със сигурност е първата стъпка в правилната посока.“

 

Следващи стъпки

Настоящите правила за ОСП бяха удължени след 31 декември 2020 г. и заменени с преходни правила до края на 2022 г.

След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г. до 2027 г.

👉Заключителното изявление европейския комисар по земеделието на Януш Войчеховски може да гледате тук:👇

Източник: www.europarl.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!