Депутатите в 46-ото Народно събрание гласуваха на второ четене актуализация в бюджета на МЗХГ за 2021 г.

Отрасълът ще получи 85 млн. лева за подпомагане, които ще бъдат разпределени в две основни направления.

  • 15 млн. лева за предоставяне на подпомагане за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития.

Посоченият бюджет е за компенсиране на стопаните в област Пловдив, вследствие на падналата през м. август 2021 г. градушка.

  • 70 млн. лева ще бъдат насочени в подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19 и повишените разходи за фураж, ветеринарномедицински препарати, средства за растителна защита, минерални торове, електроенергия, вода и горива.

Общо 48 млн. лева се предвиждат да бъдат насочени в животновъдството – 42 млн. лева за едър и дребен рогат добитък и 6 млн. лева за сектор пчеларство. 22 млн. лева е предвиденият бюджет за сектор плодове и зеленчуци, включително и винени лозя.

Средствата ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

ЕК приема Временна рамка, за да могат страните от ЕС допълнително да подпомагат икономиката в условията на COVID-19

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!