Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 (УО) публикува заповед за изменение на насоките за кандидатстване и по двата приема на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ на ПРСР 2014-2020.

Промените са свързани с удължаване на крайния срок за изпълнение на проектите по:

  • процедура BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1 (първи прием);
  • процедура № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1 (втори прием).

1 септември 2025 г. ще е новият краен срок за изпълнение на проектите от първия прием по подмярка 16.1. Иновативният проект се изпълнява в срок до 36 месеца от датата на сключване на административния договор.

👉Запознайте се с пакета документи към изменението на👉Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-16.001 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ във връзка с удължаване на срока на изпълнение на одобрените проекти

1 октомври 2025 г. ще е новият краен срок за изпълнение на проектите от втория прием по подмярка 16.1. Иновативният проект се изпълнява в срок до 30 месеца от датата на сключване на административния договор.

👉Запознайте се с пакета документи към изменението на👉Насоки за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ във връзка с удължаване на срока на изпълнение на одобрените проекти

Източник: МЗХГ; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Сключени са 18 договора за финансиране на иновативни проекти от първия прием на подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020

37 проекта за агроиновации са подадени във втория прием по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!